Žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo k činnosti v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu pro NEplynárenské stavby

V jakých situacích online žádost využijete?

Zjištění existence plynárenského zařízení (PZ)
Chystáte se koupit pozemek a chcete si ověřit, zda je či není zatížen existencí PZ, řešíte havarijní stav např. vodovodní či kanalizační přípojky a potřebujete vytyčení, chcete zjistit existenci PZ z důvodu případného budoucího napojení.

Projektová příprava
Potřebujete mapové podklady v tištěné podobě, spolu s vyjádřením provozovatele distribuční soustavy -
obdržíte všeobecné podmínky či podmínky výstavby v bezpečnostním pásmu.

Získání stanoviska jako nezbytného podkladu k územnímu či stavebnímu řízení dle zák. 183/2006 Sb.

Potřebujete doložit stanovisko k „veřejnoprávnímu projednání stavby“ příslušnému stavebnímu úřadu.

Zažádali jste o vydání stanoviska v elektronické formě?

Vydané stanovisko si můžete stáhnout pod odkazem níže po zadání čísla Vaší žádosti a přístupového hesla, které Vám bylo zasláno v SMS.

Přejete si kvůli vyřízení stanoviska kontaktovat příslušného technika?

Využijte náš kontaktní systém, ve kterém zadejte dotčenou lokalitu, a z nabízených možností vyberte Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení.

Žádost je určena pro vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo k činnosti v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu.

Není určena pro stanovisko k výstavbě plynárenského zařízení. Podání a vyřízeni žádosti je bezplatné.

Stanovisko vydané na základě žádosti s důvodem Existence sítí slouží pouze jako informace o existenci PZ v zájmovém území a NELZE jej použít pro jednání s orgány státní správy a samosprávy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. (např. pro územní řízení, atd.). Nelze jej použít pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast.

Zvolte jednu z následujících možností:
Vyplnění elektronické žádosti o vydání stanoviska
Stažení stanoviska


nahoru