Poskytnutí údajů o spotřebě energie

Žádost o poskytnutí údajů o spotřebě energie

Formulář pro získání dat v souladu s Energetickým zákonem (458/2000 Sb.) par. 11, odst. 1, písm. o).

Je určen pro odběrná místa s typem odběru domácnost.

Postup pro získání dat:

  1. Žadatel si stáhne níže uvedený formulář „Žádost o poskytnutí údajů o spotřebě energie“ a žádost vyplní.
  2. Součástí řádně vyplněné žádosti je plná moc udělená poskytovateli energetických služeb zákazníkem a příloha potvrzující, že zmocněnec je poskytovatelem energetických služeb formou kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku atp.
  3. Žadatel / Poskytovatel energetických služeb předá řádně vyplněnou žádost na kontaktním místě poskytovatele (odkaz na seznam kontaktních míst – ZC) nebo zašle na adresu:
    GasNet, s.r.o
    Plynárenská 499/1
    657 02 Brno
  4. Ihned po zpracování bude odeslán požadovaný přehled spotřeb zemního plynu na uvedenou korespondenční adresu zmocněnce žadatele (přehled spotřeb bude odeslaný nejpozději do 30 pracovních dnů)

Formulář ke stažení: Žádost o poskytnutí údajů o spotřebě

Poučení: Výše uvedený formulář slouží k poskytnutí údajů podle par. 11, odst. 1, písm. o) Energetického zákona (458/2000 Sb.). Je určen pro zákazníka v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je, ve smyslu § 419, zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Z pohledu této žádosti se jedná o odběrná místa s typem odběru domácnost.