Chci podat žádost o měsíční fakturaci u zákazníků kategorie MODOM na základě doručených samoodečtů

Chci požádat o provádění pravidelné, mimořádné, měsíční fakturace u zákazníků kategorie MODOM na základě doručených samoodečtů

  1. Požadavek na měsíční fakturaci zákazníků kategorie MODOM na základě doručených samoodečtů můžete podat v případě, že již máte uzavřenou smlouvu o distribuci a smlouvu o poskytování elektronických služeb. Pokud tyto smlouvy ještě uzavřené nemáte, postupujte podle návodu uvedeného v odkaze: Dosud nemám uzavřenou smlouvu o distribuci plynu a/nebo Smlouvu o poskytování elektronických služeb.

  2. Požadavek na provádění pravidelné, mimořádné, měsíční fakturace zákazníků kategorie MODOM na základě doručených samoodečtů podávejte elektronicky prostřednictvím webové aplikace „On-line servis PDS“.

  3. Přihlaste se do webové aplikace „On-line servis PDS“ a přes volbu „Žádosti“ vyberte druh žádosti „Žádost o rezervaci distribuční kapacity“. Podejte žádost buď formou jednotlivého podání, nebo nahrajte soubor žádostí v předepsané struktuře. Pro nahrání žádostí použijte vzorový soubor pro elektronické podání žádosti o rezervaci distribuční kapacity, který je ke stažení ve webové aplikaci „On-line servis PDS“ v sekci „Podání žádosti“, odkaz "Stáhnout vzorový soubor". Detailní informace k podávání a zpracování žádostí jsou uvedeny v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout v sekci „Potřebuji poradit“ -> Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS.

  4. Prostřednictvím webové aplikace „On-line servis PDS“ zadejte fakturační odečet – na základě tohoto odečtu PDS provede mimořádnou fakturaci OM MODOM. Uživatel aplikace jej může zadávat pravidelně každý měsíc/čtvrtletí. PDS zaeviduje tento odečet v případě, že datum odečtu je poslední den měsíce a je zadán nejdříve v den data odečtu a nejpozději do 5. pracovního dne od data odečtu a v odečtu není identifikována chyba, která znemožňuje jeho přijetí. Detailní informace k podávání fakturačních odečtů jsou uvedeny v uživatelské příručce o využívání elektronických služeb, kterou si můžete stáhnout v sekci „Potřebuji poradit“ -> Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS.

  5. Služba mimořádné fakturace je zpoplatněna dle ceníku služeb PDS, který je k dispozici na webových stránkách PDS: http://www.gasnet.cz/