9. prosince 2016
Překračování distribuční kapacity

Vážení zákazníci a obchodníci s plynem,

dovolujeme si Vás upozornit na skutečnosti, které evidujeme na trhu s plynem, kdy pravidelně dochází u poměrně velkého množství zákazníků k překročení rezervované pevné distribuční kapacity.

Z tohoto důvodu bychom rádi apelovali na jednotlivé zákazníky a obchodníky s plynem, aby přezkoumali nastavení distribuční kapacity a začali aktivně sledovat, řídit a optimalizovat potřeby v oblasti rezervace distribuční kapacity. Platby za překročení rezervované distribuční kapacity, které je provozovatel distribuční soustavy povinen bez výjimky účtovat dle Cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2016 ze dne 25. listopadu 2016, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu (CR ERÚ), výrazně převyšují platbu, kterou by zákazník zaplatil při rezervování kapacity v dostatečné výši.

Zákazníci mají rovněž možnost využití produktu pro sjednání distribuční kapacity za podmínek uvedených v odstavci 3.7. CR ERÚ - Rezervace denní pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima. Při využití tohoto produktu není na OM účtována platba za překročení rezervované distribuční kapacity.

Dále mají zákazníci možnost v případech, kdy zjistí, že hrozí překročení rezervované kapacity, využít možnost rezervování pevné měsíční nebo pevné klouzavé distribuční kapacity v termínech stanovených Vyhláškou č. 349 o Pravidlech trhu s plynem ($39 a $43), tj. pevnou měsíční distribuční kapacitu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin před začátkem prvního plynárenského dne měsíce, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity, a pevnou klouzavou distribuční kapacitu kdykoliv v průběhu měsíce, a to ještě i v den požadovaného data účinnosti do 10:00 hodin.

Obracíme se proto na obchodníky s plynem, aby předali výše uvedené informace svým zákazníkům a upozorňovali je aktivně na možnosti rezervace distribuční kapacity s cílem omezit do budoucna její překračování.

GasNet, s.r.o.