2. března 2018
OM One Energy & One Mobile a.s., mají opět přiřazen subjekt zúčtování

Pro odběrná místa ve správě obchodníka s plynem společnosti One Energy & One Mobile a.s., byl již v systému operátora trhu OTE, a.s. pro období od 10.3.2018 přiřazen subjekt zúčtování.

Riziko hrozícího neoprávněného odběru a ukončení dodávky plynu, o kterém jsme dotčené zákazníky informovali dopisem dne 27.2.2018, v tuto chvíli pominulo.