9. dubna 2018
Nové obchodní podmínky od 10. června

Dnem 10. června nabývají účinnosti nové obchodní podmínky Smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky z kategorie domácnost/maloodběratel. Jejich znění je již nyní k dispozici na: https://www.gasnet.cz/cs/smlouvy-domacnosti-a-podnikatele/.