29. srpna 2018
Změna zákazníka na odběrném místě

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě, kdy dochází ke změně osoby zákazníka na odběrném místě (OM) a nedochází současně ke změně dodavatele plynu (ZD), je dle bodu 5.3.1., Řádu PDS, povinností obchodníka s plynem tuto skutečnost oznámit Provozovateli distribuční soustavy, a to podáním žádosti o rezervaci distribuční kapacity (RDK) důvod žádosti (D1), prostřednictvím webové aplikace Online servis PDS. Současně s podáním žádosti o RDK je nutné, aby pro OM byla vyhotovena platná Smlouva o připojení k distribuční soustavě znějící na nového zákazníka OM, resp. řádně podaná Žádost o připojení k distribuční soustavě.