31. srpna 2018
Od 1. září 2018 nový Ceník Provozovatele distribuční soustavy

Od 1. září 2018 je v platnosti nový Ceník Provozovatele distribuční soustavy. V nově vydané verzi ceníku došlo zejména k úpravě v kapitolách D.2.8 a D.2.9 a zařazení nových položek do kap. D.2.9.