27. prosince 2018
Nahlášení samoodečtu pro mimořádnou fakturaci k 31. 12. 2018 prostřednictvím mobilní aplikace

V případě požadavku na mimořádné bezplatné vyúčtování k datu 31. 12. 2018 (dle bodu 4.4. položky 2.4. Ceníku služeb PDS GasNet, s.r.o.) doporučujeme využít pro nahlášení odečtu aplikaci Mobilní samoodečty. Odečet  k datu 31.12.2018 je možné zadat v období 31.12.2018 -15.1.2019 do 23:59.

Aplikace je k dispozici na webové adrese www.mobilnisamoodecty.cz nebo také bezplatně ke stažení na portále Google Play pod názvem Samoodečet spotřeby zemního plynu.

Aplikace Mobilní samoodečty umožňuje zákazníkům kategorie domácnost a maloodběr pořídit odečet spotřeby plynu v odběrných místech na území Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o. (celá ČR mimo oblast Prahy a Jihočeského kraje), bez ohledu na zvoleného dodavatele plynu.

  • Po registraci odběrného místa a odečtení stavu plynoměru jednoduše zadáte kontrolní nebo fakturační odečet podle vlastní spotřeby.
  • Zadané odečty ke všem odběrným místům pohodlně zobrazíte v jednoduchém náhledu.
  • Informaci o přijetí Vašeho odečtu v systému Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o. obdržíte obratem prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
  • Vyhodnocení a potvrzení správnosti odečtu obdržíte do druhého dne po ověření odečtu systémy aplikačních kontrol PDS.
  • Odečet zadaný pro účely mimořádné fakturace bude předán Vašemu dodavateli s plynem, který je oprávněn mimořádnou fakturaci provést. Služba mimořádné fakturace může být dodavatelem zpoplatněna. V případě dotazů k možnostem mimořádné fakturace se obraťte na Vašeho dodavatele s plynem.
  • Aplikace Mobilní odečty lze spouštět na jakémkoliv zařízení (tablet, mobilní telefon, notebook, PC...), připojeném k internetové síti

Použitím aplikace Mobilní odečty získáte přehled a kontrolu nad účtovanou spotřebou.