30. května 2020
Možnost nahlášení periodického samoodečtu zákazníkem prostřednictvím aplikace

V současné době nabízíme zákazníkům možnost nahlášení samoodečtu elektronickým způsobem prostřednictvím mobilní nebo webové aplikace.

V případě, že pro Vaše odběrné místo má být provedeno pravidelné vyúčtování spotřeby plynu, obdržíte prostřednictvím e-mailu, případně SMS, informaci, že je možné zadat odečet:

a) přes webovou aplikaci www.mobilnisamoodecty.cz
nebo
b) přes mobilní aplikaci po názvem „Samoodečet spotřeby zemního plynu“ (GasNet, s.r.o.), kterou lze bezplatně stáhnout na Google play.

K odeslání samoodečtu je nutná registrace pomocí EIC kódu (27ZG*****) a výrobního čísla plynoměru (oba identifikátory obdržíte také v e-mailové zprávě a SMS). Pro úspěšné zadání odečtu je nutné přiložit aktuální fotografii číselníku měřicího zařízení. Odečet je možné zadat nejpozději do 5 dnů od doručení e-mailu či SMS.

E-mail, případně SMS obdrží pouze zákazníci, u kterých evidujeme platné kontaktní údaje.


nahoru