24. března 2020
Covid 19: Prioritou zůstávají spolehlivé a bezpečné dodávky

Jako největší tuzemský distributor zemního plynu jsme si plně vědomi naší klíčové a strategické role zejména v této mimořádné situaci. Vývoj šíření virové nákazy v České republice i okolních zemích pečlivě monitorujeme a na denní bázi vyhodnocujeme. Zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek pro více než 2,3 milionů českých domácností a firem je při tom pro nás absolutní prioritou.

Rádi bychom vás proto tímto informovali o přijatých opatřeních, která sledují tři hlavní cíle – ochranu zdraví, bezpečnost & spolehlivost dodávek a minimalizaci rizik spojených s šířením nákazy. Za respektování těchto dočasných opatření Vám děkujeme.

  • Pohotovost zůstává v plném rozsahu: naše pohotovostní linka 1239 funguje standardně i nadále v permanentním provozu 24 hodin denně. K případnému výjezdu a zásahu je v nepřetržitém provozu připraveno více než 230 pracovníků pohotovostní služby.
  • Bezkontaktní samoodečty: v současné situaci jsme fyzický odečet nahradili bezkontaktním zadáním odečtu přes webovou aplikaci www.mobilnisamoodecty.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace dostupné na Google Play pod názvem Samoodečet spotřeby zemního plynu (odkaz na novinku zde).
  • Odložení plánovaných odstávek: minimalizovali jsme odstávky zákazníků spojené s údržbou plynárenské sítě. Omezení se týká především plánovaných odstávek, které lze odložit a nebude to mít vliv na bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu. Chceme tím vyjít vstříc lidem, kteří stále více v současné době pracují z domova a tráví zde většinu času.
  • Zákaznická komunikace jen telefonicky nebo online: v souladu s nařízením vlády jsou všechna zákaznická centra innogy, na kterých bylo možné vyřídit požadavky spojené s distribuční soustavou GasNet, do odvolání uzavřena. Využijte zákaznickou linku 800 11 33 55 nebo nám napište na info@gasnet.cz.
  • Omezení servisních činností v uzavřených objektech: z důvodů maximálního omezení rizika rozšíření nákazy jsme rovněž omezili činnosti našich zaměstnanců, při kterých může dojít k bezprostřednímu kontaktu se zákazníky v uzavřených objektech. Chceme tím chránit zdraví našich zaměstnanců i zákazníků a předejít zbytečnému šíření nákazy.

Pandemie vyvolaná koronavirem má samozřejmě také sociální rozměr. Vedeme proto aktivní diskuze na toto téma s Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Cílem je najít systémové řešení, které bude zohledňovat aktuální situaci.

Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme pevné zdraví!


nahoru