21. října 2020
Covid-19: Na dodávky zemního plynu se můžete spolehnout

V souvislosti se současnou situací ohledně šíření nemoci COVID–19 chceme všechny zákazníky i veřejnost ujistit, že naší absolutní prioritou zůstává zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek životně důležité energie českým domácnostem i firmám. Rádi bychom vás proto informovali o přijatých opatřeních, která v maximální míře chrání zdraví našich zákazníků a zaměstnanců skupiny GasNet, předchází šíření nákazy a zajišťují bezproblémové fungování naší distribuční soustavy. Jako největší distributor zemního plynu v České republice jsme si plně vědomi naší strategické role v oblasti zásobování energiemi.

Klíčové je zajistit fungování dispečinku


Pro bezpečný provoz a kontrolu fungování plynárenské soustavy GasNet jsou naprosto klíčová naše pracoviště dispečinku v Ústí nad Labem a v Brně. V obou lokalitách došlo k úplnému uzavření pater, kde se pracoviště dispečinku nachází. Platí zde zákaz externích návštěv a dispečerům je pravidelně měřena teplota a kontrolován zdravotní stav. Dále je zajištěno bezkontaktní střídání směn a pro dispečery platí zákaz cestovat veřejnou dopravou.

Chráníme zákazníky, chráníme naše zaměstnance, jedeme na plný plyn

 

  • Při všech našich činnostech v objektech zákazníků v maximální míře dodržujeme doporučená preventivní opatření. Používání ochranných pomůcek (roušky, desinfekční prostředky, jednorázové rukavice) je pro naše zaměstnance samozřejmostí. 
  • Pohotovost zůstává v plném rozsahu: naše pohotovostní linka 1239 funguje standardně i nadále v permanentním provozu 24 hodin denně. K případnému výjezdu a zásahu je v nepřetržitém provozu připraveno více než 230 pracovníků pohotovostní služby. 
  • Posílili jsme online zákaznickou komunikaci. V pracovních dnech můžete od 7 do 17 hodin využít novou Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10 nebo nás kdykoli kontaktujte e-mailem na adrese info@gasnet.cz nebo pomocí online-chatu na webových stránkách www.gasnet.cz.
  • Zákazníkům také nabízíme možnost nahlášení samoodečtu elektronickým způsobem prostřednictvím mobilní nebo webové aplikace.
  • Naši terénní pracovníci fungují v režimu minimalizace vzájemných kontaktů a potkávat se mohou nejvýše v počtu dvou osob při dodržování všech preventivních hygienických opatření.  
  • Pro technické pracovníky jsme vytvořili podmínky pro maximální využívání režimu homeoffice.
  • Pokud povaha práce neumožňuje homeoffice, uplatňujeme pravidelné rotace zastupitelných týmů. Omezujeme interní schůzky, nadále v maximální možné míře využíváme všechny formy online komunikace.