6. května 2020
GasNet stavebníkům doporučuje: Nechte si vytyčit plynovody, je to zdarma a může vám to ušetřit statisíce korun

Stavební sezóna se naplno rozbíhá a opět se začnou objevovat případy narušení plynárenských zařízení. Vznikají často velmi nepříjemné, někdy i zdraví nebezpečné situace, spojené s odstavením zákazníků a pochopitelně se značnými hmotnými škodami. Přitom úplně zbytečně. Největší provozovatel plynovodů v tuzemsku, společnost GasNet, proto apeluje na stavebníky. Před zahájením výkopových prací si nechte vyznačit, kudy vedou plynárenské sítě. Takzvané vytyčení provádíme zdarma a můžete tím zabránit zbytečným nehodám a škodám. Jenom v loňském roce došlo k 519 případům narušení plynárenských zařízení. „Jedná se jednoznačně o nejčastější příčinu narušení našich plynovodů externími subjekty. Stavební firmy či jednotlivci nemají vytyčené sítě a způsobí únik zemního plynu. Ročně tak vznikají škody v řádu miliónů, které pochopitelně po viníkovi vymáháme,“ říká Pavel Káčer, provozní ředitel skupiny GasNet.

Bez stanoviska stavebník porušuje zákon


Základním předpokladem pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je souhlas společnosti GasNet s provedením stavební činnosti. „Stavebník od nás obdrží stanovisko, na základě kterého si může objednat vytyčení plynárenských sítí. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačně porušení legislativy,“ vysvětluje P. Káčer.

Na online portálu dostanete vše zdarma


Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje společnost GasNet na svém webu www.gasnet.cz portál Distribuce plynu online. Zde po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska můžete získat informaci o poloze plynárenské sítě, souhlas se stavební činností, lze si jednoduše objednat vytyčení a následnou kontrolu provedení stavby. Tedy vše potřebné pro bezpečné provedení prací. Vytyčení plynovodů GasNet provádí zdarma.

Stavebníky často čeká pokuta – úplně zbytečně


Přestože se jedná o povinnost vyplývající ze zákona, dochází bohužel každoročně k několika stovkám případů, kdy stavební firmy či fyzické osoby naruší plynárenské zařízení. Například v roce 2019 nebylo před zahájením stavby u více než 40 % případů provedeno vytyčení. Společnost GasNet za loňský rok eviduje celkem 519 narušení, při kterých muselo být odstaveno 4760 zákazníků. „Tyto případy dále předáváme na Energetický regulační úřad, který rozhoduje podle závažnosti havárie o výši pokuty,“ uvádí dále Pavel Káčer a pokračuje: „Bez vytyčení a přesného určení polohy plynovodu nesmí být stavební činnosti zahájeny. Apelujeme proto tímto na stavebníky a jejich dodavatele, aby těmto situacím předcházeli.“

Kontakt pro média:


Pavel Zajíc
tiskový mluvčí GasNet
M 724 811 235
komunikace@gasnet.cz

O společnosti GasNet


GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 85% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. Stoprocentním vlastníkem společnosti Gasnet je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), do nějž patří British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz.


nahoru