22. prosince 2020
Poskytování EIC kódu odběrného místa

V případě, že byl EIC kód odběrného místa již přidělen a poskytnut, sdělí provozovatel distribuční soustavy tento EIC kód pouze zákazníkovi a pouze v odůvodněných případech, jako je například ztráta písemností/dokumentů vlivem živelné události.

EIC kód odběrného místa se standardně nachází ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy a dále se nachází na dokladech k vyúčtování dodávky plynu.