24. května 2021
Změna subjektu PDS ve městě Vyškov, s účinností od 1.7.2021

S účinností od 1.7.2021 dojde ke změně subjektu provozovatele distribuční soustavy (PDS) ve městě Vyškov, z aktuálního PDS, společnosti GasNet, s.r.o., na nového PDS, společnost Quantum, a.s..

O detailech této změny budou příslušní obchodníci s plynem PDS GasNet, s.r.o. včas informování formou e-mailové zprávy.

Převodník EIC kódů - změna subjektu PDS od 1.7.2021