18. října 2021
GasNet vyjde vstříc velkým zákazníkům Bohemia Energy, kteří aktivně řeší změnu dodavatele

Společnost GasNet, největší tuzemský distributor zemního plynu, udělá vstřícný krok vůči zákazníkům Bohemia Energy z řad průmyslových podniků a firem s roční spotřebou přesahující 630 MWh. Na ty se totiž nevztahuje institut dodavatele poslední instance a musí si dle platné legislativy změnu dodavatele vyřešit sami ve lhůtě 3 dnů. Poté firmám hrozí neoprávněný odběr a přerušení distribuce plynu demontáží měřidla. GasNet je připraven firmám poskytnout na změnu dodavatele více času. Předpokladem je jejich aktivní přístup k řešení situace. 

V souvislosti s ukončením činnosti některých obchodníků s plynem přebírá zákazníky z řad domácností a maloodběratelů tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Na distribučním území GasNet tuto roli vykonává společnost innogy Energie. „Institut dodavatele poslední instance však není zaveden pro odběrná místa s roční spotřebou přesahující 630 MWh. Zpravidla se jedná o větší firmy a průmyslové podniky. Dle platné legislativy mají tito velkoodběratelé tři dny na takzvanou rychlou změnu dodavatele. Pokud se jim v této lhůtě nepodaří uzavřít novou smlouvu na dodávky plynu, ocitnou se v režimu neoprávněného odběru a hrozí jim přerušení distribuce plynu demontáží měřidla,“ vysvětluje Pavel Dočekal, člen vedení skupiny GasNet odpovědný za právní a regulační záležitosti. 

Majitelům dotčených odběrných míst proto společnost GasNet ihned zaslala informace s výzvou k provedení rychlé změny dodavatele včetně upozornění na rizika, která s případným neoprávněným odběrem souvisejí. „Jsme si ale vědomi složité situace, ve které se mnozí velkoodběratelé octli. Firmám a podnikům, které změnu dodavatele na našem distribučním území aktivně řeší a jsou s námi v této souvislosti v kontaktu, chceme podat pomocnou ruku. Jsme připraveni jim poskytnout více času pro to, aby si našly nového dodavatele plynu,“ říká Thomas Merker, finanční ředitel skupiny GasNet a dodává: „Celková délka dodatečné lhůty však může být pouze velmi omezená, proto apelujeme na dotčené zákazníky, aby si nového dodavatele zajistili co nejrychleji.“

V posledních dnech ohlásili kromě Bohemia Energy ukončení činnosti i další obchodníci s plynem. Také v těchto případech bude společnost GasNet u majitelů odběrných míst s roční spotřebou nad 630 MWh vyzývat k provedení rychlé změny dodavatele a je připravena v individuální komunikaci poskytnout dodatečný časový prostor na uzavření nové smlouvy o dodávkách zemního plynu. Podmínkou opět bude, že dotčené subjekty aktivně hledají nového dodavatele a jsou se společností GasNet v úzkém kontaktu.