18. října 2021
Informace pro zákazníky obchodníka s plynem A-PLUS Energie obchodní, a.s., který ukončil činnost k 21. 10. 2021

Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás informovat, že obchodník s plynem A-PLUS Energie obchodní, a.s., ukončil s účinností k datu 21. 10. 2021 svoji činnost.

Dodávky plynu pro domácnosti a maloodběratele se nezastavují. Od 22. 10. 2021 přecházejí domácnosti a maloodběratelé (s ročním odběrem do 630 MWh) do režimu dodavatele poslední instance, kterým je na distribučním území GasNetu společnost innogy Energie. Společnost innogy Energie není nutné v této souvislosti kontaktovat, sama se na dotčené zákazníky obrátí se všemi potřebnými informacemi.

Dodávky plynu pro domácnosti a maloodběratele se nezastavují. Od 19. 10. 2021 přecházejí domácnosti a maloodběratelé (s ročním odběrem do 630 MWh) do režimu dodavatele poslední instance, kterým je na distribučním území GasNetu společnost innogy Energie. Společnost innogy Energie není nutné v této souvislosti kontaktovat, sama se na dotčené zákazníky obrátí se všemi potřebnými informacemi.

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatelem poslední instance (DPI) je obchodník na trhu s plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Důvodem k zahájení dodávky v režimu DPI je ztráta schopnosti stávajícího dodavatele dodávat plyn koncovým zákazníkům. Dodavatel poslední instance je tak vlastně určitou zárukou pro zákazníky především z řad domácností (s roční spotřebou do 630 MWh), že pro ně bude zajištěná dodávka plynu i v případech, kdy stávající dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn.

Více informací naleznete také na webu Energetického regulačního úřadu: ERÚ - Dodavatel energií zkrachoval, jste chráněni dodavatelem poslední instance.

Dodávka plynu dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců. V této lhůtě je nutné, aby odběratel uzavřel novou smlouvu o dodávce plynu.

K přechodu do režimu poslední instance již není možné nahlásit kontrolní odečet. Pokud jste dosud nestihl stav měřidla nahlásit, vyčkejte prosím na fakturu od původního dodavatele. Stav měřidla bude vyfakturován se spotřebou stanovenou odhadem dle platné legislativy.

Distribuční území GasNetu:
Postup pro velkoodběratele

U této kategorie není zaveden institut dodavatele poslední instance. Je proto nutné bez zbytečného odkladu začít hledat nového dodavatele plynu.


Na stránkách Energetického regulačního úřadu jsou uvedeny všechny subjekty, které mají platnou licenci na obchod s plynem.


Současně jsme do vašich e-mailových schránek zaslali detailní informace včetně kontaktu na pracovníky, kteří jsou připraveni vám poskytnout další součinnost.


Pokud jste e-mailovou zprávu neobdrželi, obraťte se prosím na naši zákaznickou linku 555 90 10 10, kde vám bude kontakt na odpovědné pracovníky předán.