22. října 2021
Změna subjektu PDS v obci Nová Ves u Litomyšle, s účinností od 1.12.2021

S účinností od 1.12.2021 dojde ke změně subjektu provozovatele distribuční soustavy (PDS) v obci Nová Ves u Litomyšle, z aktuálního PDS společnosti GasNet, s.r.o., na nového PDS společnost BOHEMIATEX, s.r.o..

O detailech této změny budou příslušní obchodníci s plynem PDS GasNet, s.r.o. včas informování formou e-mailové zprávy.

Převodník EIC kódů - změna subjektu PDS od 1.12.2021