20. dubna 2021
Dřív koně, teď 3D modelování. GasNet staví plynovod Brněnskou vrchovinou

Skupina GasNet rekonstruuje v těžko prostupné krajině Brněnské vrchoviny vysokotlaký plynovod Brno-Adamov-Blansko. Projektanti největšího českého distributora zemního plynu si vzali na pomoc 3D modelování stavby, aby v zalesněném, strmém terénu stavbu co nejlépe připravili a zajistili bezpečnost dělníků. V minulosti museli v tomto úseku kvůli těžkým podmínkám zapřahat při pokládání plynovodu koně. 

Modernizace klíčového potrubí pro jižní Moravu probíhá v plánovaných etapách od roku 2018 a skončí v roce 2023. Letos GasNet odstartoval rekonstrukci tříkilometrového úseku Vranov-Olešná, který se vyznačuje komplikovaným terénem. 

Bez přerušení dodávek plynu 

Náročnou pasáž realizuje GasNet s využitím nových technologií, mezi které patří sklolaminátová ochrana izolace potrubí či právě trojrozměrné digitální modelování. Technologie zvyšují bezpečnost stavby, minimalizují její vliv na životní prostředí a umožní provést rekonstrukci bez přerušení dodávek plynu pro odběratele na Blanensku. Náklady na tuto etapu činí 33 miliónů korun. Plánovaný termín ukončení je září 2021. 

„Část modernizace provádíme ve strmé, zalesněné a zavodněné rokli. Náročnost terénu dokresluje skutečnost, že do této lokality se běžně nedostanou ani lesní hospodáři a v minulosti zde plynovod museli pokládat dělníci s koňmi. Abychom dnes zvýšili bezpečnost stavby v takto obtížném terénu, využijeme pro plynovody ochranu izolace sklolaminátem. Ten ochrání potrubí před poškozením a umožní snadnější instalaci. Náročnou modernizaci provedeme bez přerušení dodávek zemního plynu pro odběratele na Blanensku,“ zdůrazňuje specialista projektování GasNetu František Křivohlavý. 

Speciální opatření chrání lidi i přírodu 

Lokální podmínky kladou nároky na bezpečnost plynařů, dělníků i minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí. Stavba se přesto neobjede bez specifických zásahů do krajiny. Půjde například o dočasné svedení části potoka do ochranného potrubí či vytvoření manipulačních ploch pro stavební stroje. 

„S ohledem na životní prostředí postavíme tyto plochy z lokálních přírodních materiálů. Stavbu také realizujeme ve spolupráci s odbornými lesními hospodáři a s orgány ochrany životního prostředí. Pozemky následně uvedeme do stavu před realizací, kdy je protokolárně předáme jejich vlastníkům či správcům,“ upřesňuje vedoucí projektování plynovodů Jan Barták. 

Lépe plánovat projekty dnes plynařům pomáhá trojrozměrné digitální modelování. „Digitalizace je pro plynárenství klíčovým trendem,“ říká ředitel investiční výstavby skupiny GasNet Pavel Komsa. „Obzvláště v takto náročném terénu nám 3D model projektu pomáhá zvyšovat bezpečnost, snižovat chybovost, efektivněji školit zhotovitele a připravovat stavbu v rámci týmu. Dokážeme také lépe plánovat stavbu s cílem minimalizovat vliv na životní prostředí, a tak naplňovat strategii GasNet v oblasti odpovědného přístupu k našemu okolí,“ uzavírá Pavel Komsa. 

Kontakt pro média

Pavel Zajíc
regionální tiskový mluvčí
T +420 724 811 235
E pavel.zajic@gasnet.cz