5. srpna 2021
Oznámení o zrušení stavu nouze v katastrálním území obce Hrušky

V souladu s vyhláškou č. 344/2012 Sb. o stavech nouze v plynárenství společnost GasNet, s.r.o. oznamuje, že dne 4. 8. 2021 byl v 16 hodin zrušen stav nouze na části distribuční plynárenské soustavy spol. GasNet, s.r.o. a to v katastrálním území obce Hrušky (okres Břeclav).

Na části distribuční plynárenské soustavy spol. GasNet, s.r.o. v obcích Moravská Nová Ves (okres Břeclav), Mikulčice a Lužice (okres Hodonín) byl stav nouze zrušen již dne 8. 7. 2021.

Současně byl ve výše uvedené oblasti zrušen havarijní odběrový stupeň pro zemní plyn.

Stav nouze byl na uvedeném území vyhlášen 25. 6. 2021 v důsledku přírodní katastrofy, která zasáhla Hodonínsko a Břeclavsko. Skupina GasNet, která v oblasti zajišťuje distribuci zemního plynu, okamžitě začala intenzívně pracovat na obnově dodávek. V současné době jsou u všech odběratelů, u kterých to stav jejich nemovitostí a odběrných plynových zařízení umožňuje, opět plně obnoveny dodávky zemního plynu.

Ke stažení: