Archiv novinek pro rok 2021

24. května 2021
Změna subjektu PDS ve městě Vyškov, s účinností od 1.7.2021

S účinností od 1.7.2021 dojde ke změně subjektu provozovatele distribuční soustavy (PDS) ve městě Vyškov, z aktuálního PDS, společnosti GasNet, s.r.o., na nového PDS, společnost Quantum, a.s..

Více
18. května 2021
GasNet zprovoznil v Mladé Boleslavi druhou čerpací stanici na LNG

Skupina GasNet, tuzemská jednička v distribuci zemního plynu, úspěšně zprovoznila v České republice už svou druhou mobilní veřejnou plnicí stanici na zkapalněný zemní plyn (LNG). Samoobslužná čerpací stanice se nachází v Kosmonosech u Mladé Boleslavi, v bezprostřední blízkosti dálnice D10 a hlavního závodu Škoda Auto. Řidičům nákladních vozů na LNG je tato moderní a ekologická technologie k dispozici non-stop. Bezproblémově zde natankují všechny značky nákladních aut s pohonem na LNG.

  Více
5. května 2021
GasNet stavebníkům doporučuje: Nechte si vytyčit plynovody, ušetříte statisíce korun

V roce 2020 došlo během stavební sezony k 537 případům narušení plynárenských zařízení. Celkově škody dosáhly výše několika miliónů korun, avšak zcela zbytečně. Největší český distributor plynu, skupina GasNet, proto apeluje na stavebníky a stavební firmy, aby si před zahájením zemních prací nechali vytyčit polohu plynárenského zařízení na staveništi.

Více
28. dubna 2021
GasNet investuje v Plzni do modernizace plynovodů přes 180 milionů korun

V letošním roce skupina GasNet opět pokračuje v rozsáhlých investicích na území města Plzeň. Hlavním důvodem je dlouhodobé zajištění spolehlivých dodávek plynu pro místní obyvatele. Investice budou probíhat v několika etapách a jsou plánovány až do konce roku 2023. V průběhu tří let plynaři na území města vymístí z podzemních kolektorů zhruba 20 kilometrů plynovodů.

Více
20. dubna 2021
Dřív koně, teď 3D modelování. GasNet staví plynovod Brněnskou vrchovinou

Skupina GasNet rekonstruuje v těžko prostupné krajině Brněnské vrchoviny vysokotlaký plynovod Brno-Adamov-Blansko. Projektanti největšího českého distributora zemního plynu si vzali na pomoc 3D modelování stavby, aby v zalesněném, strmém terénu stavbu co nejlépe připravili a zajistili bezpečnost dělníků. V minulosti museli v tomto úseku kvůli těžkým podmínkám zapřahat při pokládání plynovodu koně.

Více
31. března 2021
GasNet pomůže šetřit klima, s MPO uzavřel dohodu o energetické účinnosti

Skupina GasNet uzavřela s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) dobrovolnou dohodu v oblasti dosahování energetické efektivity. V dokumentu se skupina GasNet, český lídr v distribuci zemního plynu, zavazuje podporovat a rozšiřovat efektivnější nakládání s energiemi. Vzájemnou spoluprací státu a firem z oblasti průmyslu a energetiky má být docíleno snížení negativních dopadů na životní prostředí. 

Více
22. března 2021
Už rok proudí v českých plynovodech zelený biometan, loni to bylo 718 tisíc m3

Vývoj v energetice ukazuje, že větší využití biometanu bude nutné pro splnění emisních cílů EU, ke kterým se Česká republika zavázala. Jako první v tuzemsku vtláčí do své plynárenské sítě biometan největší domácí distributor zemního plynu, společnost GasNet. Za první rok to bylo 718 tisíc m3 biometanu, což by pokrylo spotřebu jedné menší obce se stovkami obyvatel. Biometan by do roku 2030 mohl nahradit až 10 % tuzemské spotřeby pro potřeby vytápění i silniční dopravy. Tento moderní obnovitelný zdroj energie vyrábí bioplynová stanice EFG Rapotín BPS v Rapotíně na severní Moravě.

Více
11. března 2021
GasNet snížil emise na regulačních stanicích o 84 %

Největšímu distributorovi zemního plynu v Česku se podařilo snížit emise oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) na regulačních stanicích o 84 %. V průběhu posledních pěti let dosáhl GasNet významného poklesu díky modernizaci a výměně 819 plynových kotlů pro předehřevy. A jen za poslední tři roky to vyžadovalo investici ve výši 130 miliónů korun. Pomocí nových technologií bude společnost snižovat emise také v dalších letech.

Více
22. února 2021
Naše auta přejdou na ekologické bioCNG

Už 40 % vozů skupiny GasNet jezdí na stlačený zemní plyn (CNG), který má oproti benzinu nebo naftě výrazně nižší emisní stopu. Nyní pokryje spotřebu těchto automobilů biometan (bioCNG). Znamená to úsporu nejméně 1 356 tun emisí CO2. 

Více
10. února 2021
Rok covidu: nárůst distribuovaného plynu o 2,2 % a 50 výjezdů denně

Loni jsme odběratelům svými plynovody dodali 6,77 mld. m3 plynu. To je o 144 mil. m3 (2,22 %) více než v roce 2019. Naši technici se navíc potýkali se ztíženými podmínkami kvůli covidu. Museli několikrát zasahovat v biologických ochranných oděvech – celkový počet všech jejich zásahů se loni vyšplhal na 18 399.

Více
2. února 2021
Hasičům pomáhají naše detektory plynu

Za rok mají pohotovostní technici ze skupiny GasNet více než 1000 společných výjezdů s hasiči. Zpravidla se jedná o podezření, že je někde cítit plyn. Někdy jsou hasiči na místě první a díky vybavení od skupiny GasNet teď budou moci zasáhnout rychleji a efektivněji.

Více
18. ledna 2021
Pomůžeme teplárnám s přechodem na zemní plyn

Za dva roky začínají platit přísné emisní limity a jejich dodržení může být pro uhelné teplárny velký problém. Proto společně s Českým plynárenským svazem a dalšími jeho členy spouštíme web plynoveteplarny.cz s informacemi, jak místo uhlí začít používat ekologický zemní plyn 

Více
29. prosince 2020
Ceník distribuce pro rok 2021

V sekci Obchodník s plynem v menu Obchodní podmínky a fakturace byl zveřejněn Ceník distribuce pro rok 2021.

Více
22. prosince 2020
Poskytování EIC kódu odběrného místa

V případě, že byl EIC kód odběrného místa již přidělen a poskytnut, sdělí provozovatel distribuční soustavy tento EIC kód pouze zákazníkovi a pouze v odůvodněných případech, jako je například ztráta písemností/dokumentů vlivem živelné události.

Více
18. prosince 2020
Kalkulačka VOSO pro rok 2021

V sekci Obchodník s plynem v menu Potřebuji poradit > Kalkulačky byla zveřejněna kalkulačka na výpočet ceny za distribuci plynu pro rok 2021 pro kategorii zákazníků velkoodběratel a střední odběratel.

Více