24. října 2019
Poprvé v Česku – biometan v plynárenské distribuční síti

Do plynárenské distribuční soustavy největšího distributora zemního plynu GasNet byl poprvé v Česku vtlačen biometan – palivo s nulovými emisemi skleníkových plynů. Moderní obnovitelný zdroj energie vyrábí Energetické centrum recyklace (ECR) v Rapotíně na severní Moravě, které je projektem investiční skupiny Energy financial group (EFG). ECR Rapotín má roční kapacitu zpracování 30 000 tun biologicky rozložitelného odpadu, ze kterého se v místní bioplynové stanici vyrábí bioplyn. Část bioplynu je poté upravena právě na biometan.

„Jako lídr v distribuci zemního plynu jsme průkopnický projekt Energy financial group v Rapotíně uvítali a maximálně podpořili. Věříme v budoucnost plynu, ať už ve formě zemního plynu či biometanu. Podobné projekty pomohou ukázat, že se jedná o vysoce ekologické palivo, které bude důležitou součástí moderní energetiky budoucnosti,“ řekl Jan Valenta, Chief Asset Officer ve společnosti GasNet, při slavnostním zahájení vtláčení vyrobeného biometanu do plynárenské soustavy.

Díky biometanu může být plyn obnovitelný stejně, jako je tomu dnes u elektřiny vyráběné ze slunce či větru. Důležité je, že biometan je svým složením identický se zemním plynem, tudíž vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan. Plynové kotle, sporáky či auta na CNG budou na biometan bezproblémově fungovat, a to bez nutnosti jakýchkoli úprav technologií nebo jiných investic.

„V bioplynové stanici v Rapotíně jsme zapojili technologii membránové separace, která zaručuje nejvyšší efektivitu výroby biometanu s nízkými provozními náklady. Lepší technologie na trhu neexistuje,“ vysvětlil při slavnostním spuštění Martin Vrtiška, obchodní ředitel EFG a vedoucí manažer projektu instalace upgradingu v ECR Rapotín. „Z bioplynu tak získáme pokročilé biopalivo, které má nulové emise skleníkových plynů. Jedná se o nový zdroj obnovitelné energie, který ČR potřebuje jak pro zlepšení životního prostředí, tak pro splnění cílů využití OZE v dopravě. Biometan lze také díky jeho srovnatelným vlastnostem se zemním plynem, vtláčet přímo do plynárenské distribuční soustavy,“ dodal M. Vrtiška.

Reálný potenciál do roku 2050 pro využívání pokročilého biometanu v plynárenské infrastruktuře dosahuje téměř deseti procent celkové tuzemské spotřeby zemního plynu za rok, tedy úrovně zhruba 750 milionů m3. Velkou výhodou je, že produkce biometanu je kontinuální a není závislá na počasí.

Biometan je často prezentován jako jedna z forem paliva budoucnosti. Má nejnižší emise skleníkových plynů a v porovnání s ostatními konvenčními biopalivy i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, zejména je-li produkován z biologicky rozložitelného odpadu. Po vtlačení do distribuční soustavy může být spotřebován na kterémkoliv místě, ať už se jedná o využití v energetickém zařízení nebo v dopravě.

„Právě možnost uložení biometanu v distribuční soustavě je velkou výhodou tohoto, pro ČR nového, obnovitelného zdroje. Náklady na uložení elektrické energie jsou vysoké a možnosti jsou v současnosti velice omezené. Plynárenská soustava sama o sobě v případě vtláčení biometanu funguje jako úložiště. Oproti elektrické energii má plyn tuto obrovskou výhodu. V Rapotíně vyrobený biometan může sloužit např. pro pohon CNG autobusů a automobilů,“ uzavírá Martin Vrtiška.


Kontakt pro média:
Aleš Gregorovič
Tiskový mluvčí GasNet
M 731 609 742
komunikace@gasnet.cz

Energetické centrum recyklace (ECR) Rapotín
ECR Rapotín je projektem investiční skupiny Energy financial group (EFG). ECR bylo vybudováno v areálu bývalých skláren v obci Rapotín v Olomouckém kraji a zajišťuje jak svoz, příjem a třídění odpadů, tak i provoz bioplynové stanice. Centrum má maximální roční kapacitu zpracování až 30 000 tun bioodpadu a jeho produkty, bioplyn a organicko-minerální hnojiva, jsou dále beze zbytku využívány. Část bioplynu je upravena na biometan a vtláčena do distribuční plynárenské soustavy. Část se prostřednictvím kogenerační jednotky přemění na elektrickou a tepelnou energii. Vyrobené energie využívá pro svůj provoz ECR Rapotín a obec Rapotín pro ohřev vody a vytápění, elektrická energie se dodává do distribuční soustavy.

O společnosti GasNet
GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 85% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. Za posledních 10 let společnost investovala do spolehlivosti distribuční sítě více než 26 miliard korun. Stoprocentním vlastníkem společnosti Gasnet je konsorcium vedené společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), do nějž patří British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz.


nahoru