Archiv novinek

17. listopadu 2021
Informace pro zákazníky obchodníka s plynem Ray Energy a.s., který ukončil činnost k 19. 11. 2021
Domácnosti a maloodběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele platí jiná pravidla. Více
1. listopadu 2021
Nové obchodní podmínky od 1. ledna 2022

Od 1. ledna 2022 začínají platit nové obchodní podmínky Smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky z kategorie domácnost a maloodběratel (MODOM).

Více
22. října 2021
Změna subjektu PDS v obci Nová Ves u Litomyšle, s účinností od 1.12.2021

S účinností od 1.12.2021 dojde ke změně subjektu provozovatele distribuční soustavy (PDS) v obci Nová Ves u Litomyšle, z aktuálního PDS, společnosti GasNet, s.r.o., na nového PDS, společnost BOHEMIATEX, s.r.o..

Více
18. října 2021
Informace pro zákazníky obchodníka s plynem A-PLUS Energie obchodní, a.s., který ukončil činnost k 21. 10. 2021
Domácnosti a maloodběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele platí jiná pravidla. Více
18. října 2021
GasNet vyjde vstříc velkým zákazníkům Bohemia Energy, kteří aktivně řeší změnu dodavatele

GasNet udělá vstřícný krok vůči zákazníkům Bohemia Energy z řad průmyslových podniků a firem s roční spotřebou přesahující 630 MWh. Na ty se totiž nevztahuje institut dodavatele poslední instance a změnu dodavatele musí podle zákona vyřešit sami ve lhůtě 3 dnů. Poté firmám hrozí neoprávněný odběr. GasNet je připraven firmám poskytnout na změnu dodavatele více času. Předpokladem je jejich aktivní přístup k řešení situace.

Více
15. října 2021
Informace pro zákazníky společnosti Kolibřík Energie, která ukončila činnost k 18. 10. 2021
Domácnosti a maloodběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele platí jiná pravidla. Více
14. října 2021
Informace pro zákazníky skupiny Bohemia Energy, která ukončila činnost k 16. 10. 2021

Dodávky plynu pro domácnosti a maloodběratele se nezastavují. Od 17. 10. 2021 přecházejí domácnosti a maloodběratelé (s ročním odběrem do 630 MWh) do režimu dodavatele poslední instance. U velkoodběratelů (s roční spotřebou nad 630 MWh) není institut dodavatel poslední instance zaveden.

Více
7. října 2021
Ukončení Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy se společností EAGLE ENERGY a.s. k 9.10.2021

Provozovatel distribuční soustavy GasNet, s.r.o. ukončil s účinností k datu 9.10.2021 Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s obchodníkem s plynem společnosti EAGLE ENERGY a.s..
Do odběrných míst, kterým dosud zajišťuje dodávku plynu obchodník s plynem společnost EAGLE ENERGY, a.s., t
ak není s účinností od 10.10.2021 zajištěna dodávka a distribuce plynu.

Více
5. srpna 2021
Oznámení o zrušení stavu nouze v katastrálním území obce Hrušky

V souladu s vyhláškou č. 344/2012 Sb. o stavech nouze v plynárenství společnost GasNet, s.r.o. oznamuje, že dne 4. 8. 2021 byl v 16 hodin zrušen stav nouze na části distribuční plynárenské soustavy spol. GasNet, s.r.o. a to v katastrálním území obce Hrušky (okres Břeclav). Na části distribuční plynárenské soustavy spol. GasNet, s.r.o. v obcích Moravská Nová Ves (okres Břeclav), Mikulčice a Lužice (okres Hodonín) byl stav nouze zrušen již dne 8. 7. 2021.

Více
15. července 2021
Spotřeba plynu stoupá. V pololetí narostla meziročně o 21 %

V České republice spotřeba zemního plynu v první polovině roku 2021 výrazně vzrostla. Meziročně se jedná o 21% nárůst. Podle společnosti GasNet jsou hlavními důvody chladnější počasí, přechod tepláren z uhlí na zemní plyn i pokračující trend zájmu o zemní plyn jako o ekologické a spolehlivé palivo pro domácnosti.

Více
13. července 2021
GasNet úspěšně obnovil dodávky plynu na jižní Moravě

Necelé tři týdny po ničivém tornádu se podařilo plynařům z GasNetu obnovit dodávky zemního plynu do vichrem zasažených obcí. GasNet poslal do oblasti na 80 techniků, kteří prakticky nonstop pracovali na opravách poškozených plynárenských zařízení. V obcích Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves už mají plyn všichni odběratelé, v obci Hrušky chybí připojit posledních 50 domácností.

Více
1. července 2021
Hodonínsko, Břeclavsko: do konce týdne obnoví GasNet dodávky plynu 80 % odstavených domácností

Plynaři intenzivně pracují na co nejrychlejším obnovení dodávek do obcí zasažených tornádem. Každý den v obcích Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves pracuje více než 80 techniků a specialistů společnosti GasNet, která v regionu zajišťuje distribuci zemního plynu. Do konce týdne by chtěli plynaři připojit zhruba 80 procent z 2 341 zákazníků, kteří museli být odstaveni od dodávek plynu po ničivém tornádu.

Více
25. června 2021
Vyhlášení stavu nouze na území obcí Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves

V souladu s vyhláškou č. 344/2012 Sb. o stavech nouze v plynárenství Vám společnost GasNet, s.r.o. oznamuje, že byl dne 25.6.2021 v 0:30 hodin z důvodu živelné události vyhlášen na části distribuční plynárenské soustavy spol. GasNet, s.r.o., a to v katastrálních územích obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice (obce v okresech Břeclav a Hodonín), stav nouze.

Více
25. června 2021
GasNet zabezpečil plynovody po ničivém tornádu

Včera se přes několik jihomoravských obcí přehnalo tornádo a oblast zasáhly silné bouřky a krupobití. Skupina GasNet, která v oblasti zajišťuje distribuci zemního plynu, vyslala okamžitě na místo svoje techniky, kterým se podařilo zajistit bezpečnost plynárenské infrastruktury. Preventivním odstavením dodávek plynu zajistili bezpečí zasahujících jednotek IZS a obyvatel v zasažených obcích.

Více
24. května 2021
Změna subjektu PDS ve městě Vyškov, s účinností od 1.7.2021

S účinností od 1.7.2021 dojde ke změně subjektu provozovatele distribuční soustavy (PDS) ve městě Vyškov, z aktuálního PDS, společnosti GasNet, s.r.o., na nového PDS, společnost Quantum, a.s..

Více
18. května 2021
GasNet zprovoznil v Mladé Boleslavi druhou čerpací stanici na LNG

Skupina GasNet, tuzemská jednička v distribuci zemního plynu, úspěšně zprovoznila v České republice už svou druhou mobilní veřejnou plnicí stanici na zkapalněný zemní plyn (LNG). Samoobslužná čerpací stanice se nachází v Kosmonosech u Mladé Boleslavi, v bezprostřední blízkosti dálnice D10 a hlavního závodu Škoda Auto. Řidičům nákladních vozů na LNG je tato moderní a ekologická technologie k dispozici non-stop. Bezproblémově zde natankují všechny značky nákladních aut s pohonem na LNG.

  Více
5. května 2021
GasNet stavebníkům doporučuje: Nechte si vytyčit plynovody, ušetříte statisíce korun

V roce 2020 došlo během stavební sezony k 537 případům narušení plynárenských zařízení. Celkově škody dosáhly výše několika miliónů korun, avšak zcela zbytečně. Největší český distributor plynu, skupina GasNet, proto apeluje na stavebníky a stavební firmy, aby si před zahájením zemních prací nechali vytyčit polohu plynárenského zařízení na staveništi.

Více
28. dubna 2021
GasNet investuje v Plzni do modernizace plynovodů přes 180 milionů korun

V letošním roce skupina GasNet opět pokračuje v rozsáhlých investicích na území města Plzeň. Hlavním důvodem je dlouhodobé zajištění spolehlivých dodávek plynu pro místní obyvatele. Investice budou probíhat v několika etapách a jsou plánovány až do konce roku 2023. V průběhu tří let plynaři na území města vymístí z podzemních kolektorů zhruba 20 kilometrů plynovodů.

Více
20. dubna 2021
Dřív koně, teď 3D modelování. GasNet staví plynovod Brněnskou vrchovinou

Skupina GasNet rekonstruuje v těžko prostupné krajině Brněnské vrchoviny vysokotlaký plynovod Brno-Adamov-Blansko. Projektanti největšího českého distributora zemního plynu si vzali na pomoc 3D modelování stavby, aby v zalesněném, strmém terénu stavbu co nejlépe připravili a zajistili bezpečnost dělníků. V minulosti museli v tomto úseku kvůli těžkým podmínkám zapřahat při pokládání plynovodu koně.

Více
31. března 2021
GasNet pomůže šetřit klima, s MPO uzavřel dohodu o energetické účinnosti

Skupina GasNet uzavřela s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) dobrovolnou dohodu v oblasti dosahování energetické efektivity. V dokumentu se skupina GasNet, český lídr v distribuci zemního plynu, zavazuje podporovat a rozšiřovat efektivnější nakládání s energiemi. Vzájemnou spoluprací státu a firem z oblasti průmyslu a energetiky má být docíleno snížení negativních dopadů na životní prostředí. 

Více
22. března 2021
Už rok proudí v českých plynovodech zelený biometan, loni to bylo 718 tisíc m3

Vývoj v energetice ukazuje, že větší využití biometanu bude nutné pro splnění emisních cílů EU, ke kterým se Česká republika zavázala. Jako první v tuzemsku vtláčí do své plynárenské sítě biometan největší domácí distributor zemního plynu, společnost GasNet. Za první rok to bylo 718 tisíc m3 biometanu, což by pokrylo spotřebu jedné menší obce se stovkami obyvatel. Biometan by do roku 2030 mohl nahradit až 10 % tuzemské spotřeby pro potřeby vytápění i silniční dopravy. Tento moderní obnovitelný zdroj energie vyrábí bioplynová stanice EFG Rapotín BPS v Rapotíně na severní Moravě.

Více
11. března 2021
GasNet snížil emise na regulačních stanicích o 84 %

Největšímu distributorovi zemního plynu v Česku se podařilo snížit emise oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) na regulačních stanicích o 84 %. V průběhu posledních pěti let dosáhl GasNet významného poklesu díky modernizaci a výměně 819 plynových kotlů pro předehřevy. A jen za poslední tři roky to vyžadovalo investici ve výši 130 miliónů korun. Pomocí nových technologií bude společnost snižovat emise také v dalších letech.

Více
22. února 2021
Naše auta přejdou na ekologické bioCNG

Už 40 % vozů skupiny GasNet jezdí na stlačený zemní plyn (CNG), který má oproti benzinu nebo naftě výrazně nižší emisní stopu. Nyní pokryje spotřebu těchto automobilů biometan (bioCNG). Znamená to úsporu nejméně 1 356 tun emisí CO2. 

Více
10. února 2021
Rok covidu: nárůst distribuovaného plynu o 2,2 % a 50 výjezdů denně

Loni jsme odběratelům svými plynovody dodali 6,77 mld. m3 plynu. To je o 144 mil. m3 (2,22 %) více než v roce 2019. Naši technici se navíc potýkali se ztíženými podmínkami kvůli covidu. Museli několikrát zasahovat v biologických ochranných oděvech – celkový počet všech jejich zásahů se loni vyšplhal na 18 399.

Více
2. února 2021
Hasičům pomáhají naše detektory plynu

Za rok mají pohotovostní technici ze skupiny GasNet více než 1000 společných výjezdů s hasiči. Zpravidla se jedná o podezření, že je někde cítit plyn. Někdy jsou hasiči na místě první a díky vybavení od skupiny GasNet teď budou moci zasáhnout rychleji a efektivněji.

Více
18. ledna 2021
Pomůžeme teplárnám s přechodem na zemní plyn

Za dva roky začínají platit přísné emisní limity a jejich dodržení může být pro uhelné teplárny velký problém. Proto společně s Českým plynárenským svazem a dalšími jeho členy spouštíme web plynoveteplarny.cz s informacemi, jak místo uhlí začít používat ekologický zemní plyn 

Více
29. prosince 2020
Ceník distribuce pro rok 2021

V sekci Obchodník s plynem v menu Obchodní podmínky a fakturace byl zveřejněn Ceník distribuce pro rok 2021.

Více
22. prosince 2020
Poskytování EIC kódu odběrného místa

V případě, že byl EIC kód odběrného místa již přidělen a poskytnut, sdělí provozovatel distribuční soustavy tento EIC kód pouze zákazníkovi a pouze v odůvodněných případech, jako je například ztráta písemností/dokumentů vlivem živelné události.

Více
18. prosince 2020
Kalkulačka VOSO pro rok 2021

V sekci Obchodník s plynem v menu Potřebuji poradit > Kalkulačky byla zveřejněna kalkulačka na výpočet ceny za distribuci plynu pro rok 2021 pro kategorii zákazníků velkoodběratel a střední odběratel.

Více