Archiv novinek

25. září 2018
Změna subjektu PDS v obci Kojatín a Pozďatín, s účinností od 1.11.2018

S účinností od 1.11.2018 dojde ke změně subjektu provozovatele distribuční soustavy (PDS) v obci Kojatín a Pozďatín, z aktuálního PDS společnosti GasNet, s.r.o., na nového PDS společnost Quantum, a.s.

Více
31. srpna 2018
Od 1. září 2018 nový Ceník Provozovatele distribuční soustavy

Od 1. září 2018 je v platnosti nový Ceník Provozovatele distribuční soustavy. V nově vydané verzi ceníku došlo zejména k úpravě v kapitolách D.2.8 a D.2.9 a zařazení nových položek do kap. D.2.9.

Více
29. srpna 2018
Změna zákazníka na odběrném místě

V případě, kdy dochází ke změně osoby zákazníka na odběrném místě (OM) a nedochází současně ke změně dodavatele plynu (ZD), je dle bodu 5.3.1., Řádu PDS, povinností obchodníka s plynem tuto skutečnost oznámit PDS.

Více
9. dubna 2018
Nové obchodní podmínky od 10. června

Dnem 10. června nabývají účinnosti nové obchodní podmínky Smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky z kategorie domácnost/maloodběratel.

Více
23. března 2018
Společnost One Energy & One Mobile a.s., pozbyla možnost dodávat plyn

Operátor trhu OTE, a.s. oznámil, že pozastavuje činnost společnosti One Energy & One Mobile a.s., z důvodu pozbytí možnosti dodávat plyn.

Více
2. března 2018
OM One Energy & One Mobile a.s., mají opět přiřazen subjekt zúčtování

Pro odběrná místa ve správě obchodníka s plynem společnosti One Energy & One Mobile a.s., byl již v systému operátora trhu OTE, a.s. pro období od 10.3.2018 přiřazen subjekt zúčtování.

Riziko hrozícího neoprávněného odběru a ukončení dodávky plynu, o kterém jsme dotčené zákazníky informovali dopisem dne 27.2.2018, v tuto chvíli pominulo.

Více

nahoru