Dokumentace sítí

Geodetická směrnice
ZDE je umístěn předpis platný pro vyhotovení veškeré geodetické dokumentace plynárenského zařízení, jehož provozovatelem bude distribuční společnost GasNet, s.r.o. Případné připomínky nebo dotazy odesílejte na e-mailovou adresu libuse.bazantova@gasnet.cz.

Postup předání geodetické dokumentace plynárenského zařízení platný od 1.1.2015, stejně jako další detaily související s novým způsobem zpracování elektronického originálu geodetické dokumentace, jsou popsány ZDE.

Poskytování informací o poloze plynárenského zařízení

  • Žádost o stanovisko k existenci plynárenských zařízení – stanovisko včetně situačního zákresu ve formátu pdf (nahrazuje poskytování situačních zákresů v ostatních rastrových formátech JPG, BMP apod.
  • Žádosti o vektorová data
    • Podklady pro odbornou veřejnost – projektanti, geodeti
    • Podklady pro orgány státní správy - ÚAP (Vyhláška č.500/2006Sb.)

Tyto žádosti zadávejte prostřednictvím webového portálu  Distribuce plynu online
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/

Vektorová data pro dodavatele staveb GasNet, s.r.o. se poskytují prostřednictvím uživatelského selfservisu
https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Struktura poskytovaných vektorových dat je zde
http://www.gasnet.cz/cs/vysvetlivky-k-predavanym-datum/

Zpracování projektové dokumentace plánovaných staveb plynárenského zařízení
ZDE je umístěn předpis platný pro vyhotovení veškeré digitální projektové dokumentace plynárenského zařízení, jehož provozovatelem je GasNet, s.r.o. Případné připomínky nebo dotazy odesílejte na e-mailovou adresu marcel.zahorsky@gasnet.cz.