Technický partner

Je Technický partner součástí společnosti GasNet? 
Technický partner není součástí společnosti GasNet. Více informací k této problematice najdete zde.

Technický partner mi nabídl cenu za realizaci samostatné plynovodní přípojky, se kterou nesouhlasím. Postaví mi přípojku společnost GasNet? 

GasNet neprovádí výstavbu přípojek. Lze však požádat o zpracování cenové nabídky i další Technické partnery. Seznam naleznete zde. Cena za realizaci plynovodní přípojky je řešena individuální kalkulací a je stanovena dohodou mezi investorem a zhotovitelem. Provozovatel distribuční soustavy - GasNet, s.r.o., ani společnost GasNet Služby, s.r.o., neodpovídají za stanovení této ceny ani ji neovlivňují.

Mohu si vybrat pro zhotovení plynovodní přípojky nesmluvního zhotovitele?
Ano, možné to je. V případě využití Technického partnera je zhotovení plynovodní přípojky pro vás jako investora jednodušší.
Činnosti zajišťované Technickým partnerem.

Musí být zhotovitel plynovodní přípojky certifikován? 
Napojení plynovodní přípojky na distribuční soustavu může provést pouze zhotovitel, který má příslušnou certifikaci rozsahu TPG 923 01. Pro případný odkup přípojky je nutné, aby plynovodní přípojku zhotovil zhotovitel s certifikací v rozsahu TPG 923 01.

Kde najdu seznam Technických partnerů? 
V Kontaktním systému.