Management

RNDr. Jan Valenta

CEO, předseda jednatelů společnosti

RNDr. Jan Valenta – předseda jednatelů společnosti

Narozen 22. listopadu 1965. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu a působil zde jako odborný asistent a později jako externí přednášející. Před příchodem do RWE pracoval Jan Valenta jako poradce ve společnostech DCIT a PA Consulting Group, kde se podílel na strategických projektech zpočátku v oblasti IT a později v oblasti strategie a restrukturalizace společností velmi často v oblasti plynárenství a energetiky.

V RWE působil od roku 2002, kdy nastoupil jako ředitel pro informatiku v Transgasu. Byl zodpovědný za centralizaci IT a dalších sdílených služeb a od roku 2004 do roku 2006 byl členem představenstva společnosti RWE Energy Customer Services. Současně vykonával funkci CIO RWE Transgas, ke které převzal také odpovědnost za procesní a organizační řízení skupiny RWE v České republice. Od roku 2008 byl předsedou představenstva a později jednatelem a CEO RWE Interní služby a v roce 2012 se stal jednatelem a CEO ve společnosti RWE Distribuční služby. Od 1. 7. 2015 zastává funkci předsedy jednatelů a CEO ve společnosti GasNet.

Ing. Dušan Malý

CCO, jednatel


nahoru