Nákup

Poslání nakupu

Centrální nákup je odpovědný za nákup materiálů a služeb pro všechny společnosti GasNet, tj. konkrétně pro společnosti:

 • Czech Grid Holding, a.s.
 • GasNet, s.r.o
 • GasNet Služby, s.r.o.

Mezi jeho hlavní činnosti patří:

 • Poskytnutí informací o materiálech či službách nabízených na trhu a zajištění jejich dodávky
 • Průzkum trhu, nalezení vhodného obchodního partnera a uzavření smlouvy
 • Zhodnocení rizikovosti partnera
 • Nákup konkrétního materiálu či služeb
 • Poskytnutí informací o objednávkách a jejich fakturaci
 • Řešení problémů či reklamací s dodavatelem
 • Zajištění přístupů a proškolení do nákupních aplikací

Kontakt

Nákup pro společnosti skupiny GasNet v ČR zajišťuje:

 • Core commodity team nákupu společnosti GasNet, s.r.o. a GasNet Služby, s.r.o.: nákupy materiálu a služeb pro investiční výstavbu, provoz a údržbu plynárenských sítí
 • Non core commodity team nákupu společnosti innogy Česká republika a.s.: ostatní dodávky

Centrální emailová adresa do doby ukončení transformace nakup@innogy.cz