Plán rozvoje distribuční soustavy GasNet, s.r.o. v letech 2019 - 2023

Plán rozvoje distribuční soustavy GasNet pro roky 2019 až 2023 je zaměřen zejména na:

  • dokončení plynofikace obcí výstavbou plynovodů v příslušných místních částech, resp. ulicích,
  • podporu výstavby přípojek v již plynofikovaných lokalitách,
  • podporu budování nových sítí při individuální výstavbě nových objektů bydlení,
  • podporu výstavby nových průmyslových zón a průmyslových areálů,
  • podporu výstavby nových veřejných i soukromých plnicích stanic CNG,
  • podporu výstavby plynovodů/přípojek pro připojení kogeneračních jednotek,
  • podporu částečné nebo kompletní plynofikace centrálních zdrojů tepla.
     

Plánovaný rozvoj distribuční soustavy:

VTL plynovody (v m):

Místní sítě (STL a NTL plynovody; v km):

Tento plán je zpracován a zveřejňován provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. v souladu s § 59 odst. 8. písm. t. zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.