Nezbytné náležitosti plné moci

  • identifikace zmocněnce
  • identifikace zmocnitele
  • označení, že se jedná o plnou moc
  • předmět plné moci (k jakému právnímu jednání se uděluje – např. podání žádosti o připojení konkrétního odběrného místa, sjednání a podpis Smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční soustavě, apod.)
  • podpis zmocnitele
  • podpis zmocněnce
  • datum udělení plné moci (datum podpisu)