Přejímka dokumentace

Přejímka dokumentace je určena pro předání, kontrolu a akceptaci elektronicky zpracované technické dokumentace skutečného provedení staveb plynárenského zařízení a je vyžadována pro:

  • technickou dokumentaci samostatných přípojek realizovaných technickým partnerem
  • geodetické zaměření samostatných přípojek realizovaných technickým partnerem
  • geodetické zaměření staveb plynárenského zařízení dozorovaných pracovníkem provozovatele DS
  • geodetické zaměření realizované na základě objednávky provozovatele DS
  • zápis o vpuštění plynu a související doklady

Technická dokumentace samostatných přípojek musí být zpracována v souladu s požadavky uvedenými v seznamu ‚Dokumentace k předání staveb plynovodních přípojek do 4 barů včetně z OC nebo PE realizovaných technickým partnerem‘.

Geodetické zaměření musí být zpracováno v souladu s požadavky metodického pokynu Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí, označovaného také jako ‚geodetická směrnice‘.

V případě dotazů nás, prosíme, kontaktuje na adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz

Pro koho je přejímka dokumentace určena

Registrovaný uživatel DPO s oprávněním Dodavatel (Technický partner nebo Zhotovitel plynárenského zařízení) má možnost předávat technickou dokumentaci staveb.

Registrovaný uživatel DPO s oprávněním Odborná veřejnost (Úředně oprávněný zeměměřický inženýr) má možnost předávat geodetické zaměření samostatných přípojek a dozorovaných staveb. Registrace tohoto typu slouží pro všechny geodetické firmy, v žádosti o registraci je nutné uvést číslo úředního oprávnění UOZI, který zpravidla ověřuje geodetické zaměření, nemusí však být kmenovým zaměstnancem registrované firmy.

Registrovaný uživatel DPO s oprávněním Dodavatel (Geodet) má možnost předávat geodetické zaměření realizované na základě objednávky provozovatele DS.

Schéma procesu přejímky dokumentace

Pracovní postupy


nahoru