Technické požadavky na snímací zařízení instalované na membránový plynoměr

Hardwarové požadavky


Pouzdro/obal

 • Snímací zařízení musí být v kompaktním provedení. Anténa, baterie, nastavovací zařízení je umístěno v jednom pouzdře a zároveň je označeno jedinečným výrobním číslem v kategorii daného produktu. Výrobní číslo musí být navíc zobrazeno Barcode 128 nebo QR kódem, který bude sestaven dle specifikace GasNet s.r.o.

 • Pouzdro snímacího zařízení musí být v kompaktním provedení s paticí pro uchycení na domovní plynoměry výrobců Elster, Metrix a Itron o velikostech G4 a G6 s možností připlombování k zámku pro snímač na plynoměru.

 • Snímací zařízení, které by se připevňovalo na tělo plynoměru, číselníku nebo na jiná místa, než je patice určená pro snímač pulzů nelze instalovat.

 • Maximální přípustné rozměry pouzdra snímacího zařízení: 55x150x25 [mm](šířka x výška x hloubka).

 • Snímací zařízení musí být v souladu s příslušnou směrnicí ATEX (směrnice 94/9/ES) pro instalaci v zóně 2 a to na celý komplet (snímač pulzů, komunikační jednotka, anténa).

Snímač

 • Magnetický snímač impulzů musí být proveden tak, aby v žádném případě nedocházelok ovlivnění číselníku plynoměru (INZ, Riedův kontakt)


Softwarové požadavky

 • Přenosová technologie musí být v sítích a pásmech povolených pro veřejnou komunikaci v ČR.

 • Pro nastavení snímacího zařízení musí být využito technologií bluetooth, NFC, případně pomocí infraportu, tak aby mohla být použita infrahlavice HIE-04.

 • Nastavovací software musí být kompatibilní OS Android 6.0 nebo vyšší

 • V případě, že bude výchozí nastavení provádět pracovník GasNet Služby, s.r.o., musí být zajištěno minimálně administrátorskými oprávněními v aplikaci.

 • Společnost GasNet, s.r.o. doporučuje, aby komunikace snímacího zařízení byla šifrovaná a předešlo se tak případně zaměnitelnosti odeslaných údajů.

Ostatní požadavky

 • Při požadavku na instalaci snímacího zařízení, které nebylo otestováno a schváleno provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o., je nutné dodat min 5 ks předmětného zařízení k otestování a následnému schválení provozovateli distribuční soustavy GasNet, s.r.o. a zapůjčit min 20 ks předmětného zařízení pro účely proškolení servisních techniků oprávněných k instalaci snímacího zařízení. Dodávka musí obsahovat kompletní sadu pro zákazníka, kompletní sadu pro instalaci a nastavení zařízení u zákazníka, případně další komponenty, pokud budou součástí zákaznické dodávky. Nezbytnou součástí dodávky je také návod k obsluze, technická dokumentace apod. Pokud je nastavování snímacího zařízení prováděno jinak než přes bluetooth, NFC, Infraport, musí být součástí dodávky i potřebné rozhraní a vybavit jím servisní techniky oprávněné k instalaci snímacího zařízení.
 • Rozhodnutí o schválení či neschválení snímacího zařízení k instalaci na membránové plynoměry v distribuční soustavě GasNet, s.r.o. bude žadateli oznámeno nejpozději do 60 dnů od doručení testovacího a školicího vzorku snímacích zařízení provozovateli distribuční soustavy GasNet,s.r.o.
 • Instalace snímacího zařízení může být provedena až po obdržení souhlasného stanoviska od provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o.
 • PDS GasNet, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout instalovat schválený typ snímacího zařízení na OM, která jsou (případně budou) osazena vybranými typy plynoměru.

Tyto technické požadavky byly schváleny společností GasNet, s.r.o.
Zařízení může být instalováno výhradně smluvním poskytovatelem služeb společnosti GasNet, s.r.o. Každý servisní výkon spojený s touto činností bude účtován dle platného ceníku služeb PDS GasNet, s.r.o.
Žádné zařízení podobného typu nesmí být instalováno bez písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o.
Používání neschválených zařízení může být považováno jako porušení §71 odstavec 5 zákona 458/2000 sbírky (energetický zákon) a může být sankcionováno až do výše 100.000,- CZK