Společenská odpovědnost

Koncept společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility – CSR) distribuční společnosti GasNet představuje dobrovolné přijetí vysokých etických standardů podnikání, sociální podporu regionů, ve kterých organizace podnikají, a minimalizaci dopadu činnosti na životní prostředí.

Strategie CSR je postavena na třech základních pilířích, které tvoří: etické zásady podnikání, sociální aspekty podnikání a environmentální politika.   


nahoru