Vstupy RS

Vstupy do RS – zadání oprávněného vstupu odesláním SMS

Tato možnost zadání Vstupu do RS, je primárně určená pro externí pracovníky, kteří nemají Tablet GasNet s aplikací pro zadání Vstupu, ale mohou jí kdykoliv využít i interní pracovníci (např. v případě nefunkčnosti Tabletu nebo aplikace na něm).

 1. pracovník při příchodu do objektu RS pošle SMS na tel. číslo 736 370 477
  • ve tvaru (všechny uvedené možnosti jsou vyhodnocené jako správné)
   • RSxxxxx činnost
   • RSxxxxx_činnost
   • činnost RSxxxxx
   • činnost_RSxxxxx
   kde položka činnost je jmenovitě jedna z možností v seznamu níže
  • nebo ve tvaru (všechny uvedené možnosti jsou vyhodnocené jako správné)
   • RSxxxxx kód
   • RSxxxxx_kód
   • kód RSxxxxx
   • kód_RSxxxxx
   kde položka kód je číslo z rozsahu 0–11 odpovídají pořadí činnosti v seznamu níže
   kód Činnost
   0 Dohled RS
   1 Kontrola RS
   2 Obsluha RS
   3 Odečty
   4 Oprava RS
   5 Oprava telemetrie
   6 Ostatní
   7 Profylaxe telemetrie
   8 Provozní kontrola RS
   9 Revize RS
   10 Servis RS
   11 TEST
   položka xxxxx je pětimístný kód RS, který je uvedený na informační tabuli na zdi nebo plotu objektu Regulační stanice
 2. po odeslání SMS ve správném formátu pracovníkovi přijde odpověď OK
 3. ve web aplikaci se zobrazí nový Příchod
  Příklad:
  SMS ve tvaru „RS54701 11“ se zobrazí v aplikaci jako Příchod do RS Benátky s činností Test
 4. pracovník při odchodu z objektu RS pošle SMS na tel. číslo 736 370 477 ve stejném tvaru jako při příchodu
 5. po odeslání SMS ve správném formátu pracovníkovi přijde odpověď OK
 6. ve web aplikaci se Odchod spáruje s Příchodem