Struktura akcionářů

Podrobné informace informace o investičních příležitostech, struktuře skupiny a jejích cílech najdete na stránkách společnosti Czech Gas Networks Investments.

pro investory