skip to content | skip to main menu | skip to search

Informace o zpracování osobních údajů GasNet, s.r.o.

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „EU GDPR“), zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů Vás jako našeho zákazníka, osoby oprávněné jednat za našeho zákazníka nebo jiné osoby, a to v případě, že se Vaše údaje dozvíme přímo od Vás nebo nám je poskytne někdo jiný, a dále na zpracování osobních údajů našich dodavatelů.

Správce, společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, tímto dokumentem plní povinnost ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 EU GDPR, a to poskytnout transparentním způsobem Subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů.

Tyto informace o zpracování osobních údajů mají informativní a právně normativní charakter, nejsou součástí smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ani jiné smlouvy.