Jsme největší distributor plynu v Česku. Plyn neprodáváme, ale staráme se o jeho bezpečnou a spolehlivou cestu až k odběratelům.

Novinky

Všechny novinky

Aktuální hodnota odběrového stupně:

Základní odběrový stupeň

Na distribučním území GasNet nejsou žádná omezení dodávek.

Co dělat, když cítíte plyn? Volejte linku 1239

  • Zkontrolujte uzávěr plynu Uzavřete všechny uzávěry plynu, zejména HUP (hlavní uzávěr plynu).
  • Nemanipulujte s ohněm Nepoužívejte vypínače, uhaste všechny plameny, zabraňte jakémukoliv vzniku jisker či plamene, nekuřte, nevytahujte elektrické spotřebiče ze zásuvky.
  • Větrejte Otevřete dveře i okna.
  • Opusťte budovu Informujte své sousedy a opusťte budovu.
  • Volejte pohotovost Z prostoru mimo budovu, kde už nehrozí únik plynu, volejte telefonní číslo 1239.
  • Cítíte plyn? Volejte linku 1239

Pohotovostní linka 1239

Cítíte plyn? Volejte linku 1239

Odečtěte si spotřebu sami

Aplikace Mobilní samoodečty umožňuje domácnostem a maloodběratelům, aby provedli sami odečet své spotřeby plynu. Stačí vyfotit plynoměr a fotku nám pomocí aplikace poslat.

Naši aplikaci můžete využít na celém distribučním území GasNetu bez ohledu na zvoleného dodavatele plynu.

Aplikace Odečet plynu

Distribuce plynu online

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Online servis PDS

Webová aplikace, která umožňuje zákazníkům přístup k datům odběrných míst, pro která mají s PDS uzavřenou smlouvu o distribuci, přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst, zadávání samoodečtů, podávání žádostí a reklamací.