Aktuality

V případě požadavku na mimořádné bezplatné vyúčtování k datu 31. 12. 2018 (dle bodu 4.4. položky 2.4. ceníku služeb PDS GasNet, s.r.o.) doporučujeme využít pro nahlášení odečtu aplikaci Mobilní samoodečty. Odečet k datu 31. 12. 2018 je možné zadat v období 31. 12. 2018 – 15. 1. 2019 do 23:59.

Více

Elektronické formuláře

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Více

Online servis PDS

Webová aplikace, která umožňuje zákazníkům přístup k datům odběrných míst, pro která mají s PDS uzavřenou smlouvu o distribuci, přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst, zadávání samoodečtů, podávání žádostí a reklamací.

Více

  • Odběrový stupeň: GasNet – Základní
  • Pohotovost plyn - 1239
  • e-mail: info@gasnet.cz
  • Nonstop zákaznická linka: 800 11 33 55
nahoru