Oznámení o zrušení stavu nouze v katastrálním území obce Hrušky

5. srpna 2021

V souladu s vyhláškou č. 344/2012 Sb. o stavech nouze v plynárenství společnost GasNet, s.r.o. oznamuje, že dne 4. 8. 2021 byl v 16 hodin zrušen stav nouze na části distribuční soustavy spol. GasNet, s.r.o. a to v katastrálním území obce Hrušky.

Více

Spotřeba plynu stoupá. V pololetí narostla meziročně o 21 %

15. července 2021

V České republice spotřeba zemního plynu v první polovině roku 2021 výrazně vzrostla. Meziročně se jedná o 21% nárůst. Hlavními důvody chladnější počasí, přechod tepláren z uhlí na zemní plyn i pokračující trend zájmu o zemní plyn.

Více

GasNet úspěšně obnovil dodávky plynu na jižní Moravě

13. července 2021

Necelé tři týdny po ničivém tornádu se podařilo plynařům z GasNetu obnovit dodávky zemního plynu do vichrem zasažených obcí. GasNet poslal do oblasti na 80 techniků, kteří prakticky nonstop pracovali na opravách poškozených plynárenských zařízení.

Více

  • Odběrový stupeň: GasNet – Základní
  • Pohotovost plyn: 1239
  • e-mail: info@gasnet.cz
  • Zákaznická linka GasNet: 555 90 10 10

Elektronické formuláře

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Více

Online servis PDS

Webová aplikace, která umožňuje zákazníkům přístup k datům odběrných míst, pro která mají s PDS uzavřenou smlouvu o distribuci, přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst, zadávání samoodečtů, podávání žádostí a reklamací.

Více

Kontaktní systém

Ať už potřebujete řešit smlouvu, stanoviska, připojení, žádosti, nebo máte jiné dotazy, vstupte do našeho kontaktního systému.

Odkaz