Změna subjektu PDS v obci Nová Ves u Litomyšle, s účinností od 1.12.2021

22. října 2021

S účinností od 1.12.2021 dojde ke změně subjektu provozovatele distribuční soustavy (PDS) v obci Nová Ves u Litomyšle, z aktuálního PDS, společnosti GasNet, s.r.o., na nového PDS, společnost BOHEMIATEX, s.r.o.

Více

GasNet vyjde vstříc velkým zákazníkům Bohemia Energy, kteří aktivně řeší změnu dodavatele

18. října 2021

GasNet udělá vstřícný krok vůči zákazníkům Bohemia Energy z řad průmyslových podniků a firem s roční spotřebou přesahující 630 MWh. Na změnu dodavatele mají podle zákona lhůtu 3 dnů. GasNet je připraven firmám poskytnout na změnu dodavatele víc času.

Více

Informace pro zákazníky obchodníka s plynem A-PLUS Energie obchodní, a.s., který ukončil činnost k 21. 10. 2021

18. října 2021

Domácnosti a maloodběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele platí jiná pravidla.

Více

  • Odběrový stupeň: GasNet – Základní
  • Pohotovost plyn: 1239
  • e-mail: info@gasnet.cz
  • Zákaznická linka GasNet: 555 90 10 10

Elektronické formuláře

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Více

Online servis PDS

Webová aplikace, která umožňuje zákazníkům přístup k datům odběrných míst, pro která mají s PDS uzavřenou smlouvu o distribuci, přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst, zadávání samoodečtů, podávání žádostí a reklamací.

Více

Kontaktní systém

Ať už potřebujete řešit smlouvu, stanoviska, připojení, žádosti, nebo máte jiné dotazy, vstupte do našeho kontaktního systému.

Odkaz