Informace pro zákazníky obchodníka s plynem Lumius, spol. s r.o., který ukončil činnost k 14. 1. 2022

11. ledna 2022

Domácnosti a maloodběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele platí jiná pravidla.

Více

Informace pro zákazníky obchodníka s plynem Czech Energy s.r.o., který ukončil činnost k 8. 1. 2022

5. ledna 2022

Domácnosti a maloodběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele platí jiná pravidla.

Více

Ceník distribuce pro rok 2022

29. prosince 2021

V sekci Obchodník s plynem v menu Obchodní podmínky a fakturace byl zveřejněn Ceník distribuce pro rok 2022.

Více

  • Odběrový stupeň: GasNet – Základní
  • Pohotovost plyn: 1239
  • e-mail: info@gasnet.cz
  • Zákaznická linka GasNet: 555 90 10 10

Elektronické formuláře

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Více

Online servis PDS

Webová aplikace, která umožňuje zákazníkům přístup k datům odběrných míst, pro která mají s PDS uzavřenou smlouvu o distribuci, přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst, zadávání samoodečtů, podávání žádostí a reklamací.

Více

Kontaktní systém

Ať už potřebujete řešit smlouvu, stanoviska, připojení, žádosti, nebo máte jiné dotazy, vstupte do našeho kontaktního systému.

Odkaz