Informace pro zákazníky společnosti Kolibřík Energie, která ukončila činnost k 18. 10. 2021

15. října 2021

Domácnosti a maloodběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele platí jiná pravidla.

Více

Informace pro zákazníky skupiny Bohemia Energy, která ukončila činnost k 16. 10. 2021

14. října 2021

Co dělat v souvislosti s ukončením činnosti skupiny Bohemia Energy. Domácnosti a maloodběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele, jako jsou průmyslové podniky a velké firmy, platí jiná pravidla.

Více

Ukončení Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy se společností EAGLE ENERGY a.s. k 9.10.2021

7. října 2021

Provozovatel distribuční soustavy GasNet, s.r.o. ukončil s účinností k datu 9.10.2021 Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s obchodníkem s plynem společnosti EAGLE ENERGY a.s.

Více

  • Odběrový stupeň: GasNet – Základní
  • Pohotovost plyn: 1239
  • e-mail: info@gasnet.cz
  • Zákaznická linka GasNet: 555 90 10 10

Elektronické formuláře

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Více

Online servis PDS

Webová aplikace, která umožňuje zákazníkům přístup k datům odběrných míst, pro která mají s PDS uzavřenou smlouvu o distribuci, přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst, zadávání samoodečtů, podávání žádostí a reklamací.

Více

Kontaktní systém

Ať už potřebujete řešit smlouvu, stanoviska, připojení, žádosti, nebo máte jiné dotazy, vstupte do našeho kontaktního systému.

Odkaz