Bezpečnost práce pro dodavatele

Záleží nám na zdraví nás i celé společnosti.

Zosobňujeme standardy bezpečnosti a ochrany zdraví. V této oblasti neděláme kompromisy a přísná měřítka, která máme na sebe, máme i na naše dodavatele. Klademe velký důraz na osobní angažovanost vlastních zaměstnanců i zaměstnanců našich dodavatelů.

Obchodní podmínky pro oblast bezpečnosti

Obchodní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí platné od 1. února 2020. 
Obchodní podmínky pro zajištění BOZP, PO a ŽP platné do 31. ledna 2020

Pracovní úrazy

Pro snižování počtu pracovních úrazů je klíčové vzájemné sdílení informací.

Důkladně a společně analyzujeme příčiny pracovních úrazů a následně rozvíjíme opatření k jejich předcházení.

 

Bezpečnost práce pro dodavatele

Otázky a odpovědi