Distribuční společnost GasNet eviduje zvýšený počet havárií při provádění mechanických sanačních prací budov v blízkosti rozvodů, kterými se do budov opravuje zemní plyn. Tyto havárie ohrožují ve vysoké míře bezpečnost a majetek osob i provoz distribuční soustavy společnosti GasNet. Před zahájením takových prací se seznamte s následujícími pokyny. Předejdete tím případným škodám i ohrožení zdraví vás i vašeho okolí.

Dvakrát měř a jednou řež

Poškozením plynovodní přípojky nebo odběrného plynového zařízení (OPZ) při provádění mechanických sanačních metod může dojít ke vzniku nebezpečných situací, které mohou vyústit v tragickou událost.

Provádějte mechanické sanační práce na budově s maximální opatrností, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku osob.

Jak správně postupovat:

Umístení plynovodu

HUP uvnitř domu

Plynovodní přípojka vstupuje do domu skrz základy. Hlavní uzávěr plynu (HUP) je uvnitř (např. ve sklepě)

HUP v nice

Plynovodní přípojka jde zdivem budovy do niky v objektu, kde se nachází HUP. Z niky vystupuje rozvod plynu do nemovitosti až ke spotřebičům.

HUP ve sloupku

Plynovodní přípojka končí před hlavním uzávěrem plynu (HUP) umístěném například v oplocení. Do objektu vstupuje pouze domovní rozvod plynu (odběrné plynové zařízení).

HUP v poklopu

Plynovodní přípojka končí před hlavním uzávěrem plynu v poklopu a do objektu stupuje pouze odběrné plynové zařízení. K uzavření HUP je třeba speciální klíč.

Co hrozí při narušení plynovodu?

Pokud dojde k poškození majetku GasNetu (plynovodní přípojky), budou veškeré náklady spojené s odstraněním havárie vymáhány po viníkovi!

Počítá se sem:

  • uniklý zemní plyn
  • náklady na opravu majetku GasNetu
  • náklady na uvedení odstavených odběrných míst do provozu

Případ takové havárie se předává Energetickému regulačnímu úřadu a Inspektorátu bezpečnosti práce, kde posoudí průběh jejího vzniku a dopady na okolí. V souladu se svými kompetencemi pak rozhodnou ve správním řízení o výši pokuty.

Pokud dojde k poškození odběrného plynového zařízení v majetku vlastníka nemovitosti a nedošlo k omezení provozu distribuční soustavy, nevznikají sice výše uvedené náklady na odstranění havárie, ale i nadále se viník vystavuje trestnímu stíhání pro obecné ohrožení.

Distribuční území GasNet

Distribuci plynu zajišťujeme v celém Česku kromě jižních Čech a Prahy

Ke stažení

Připravili jsme pro vás informační leták, který vám poradí jak chránit plynovody při provádění izolace a podřezávání zdiva.