Připojení více odběrů

Připojení více odběrných míst se týká zejména nově budovaných bytových domů a developerských projektů nebo hromadné plynofikace stávající zástavby. Průběh připojování závisí na konkrétní situaci.

Pokud potřebujete zřídit pouze jedno odběrné místo, jděte na Připojení nového odběratele.

Vyberte, v jaké fázi připojení se nacházíte:

Nemám konkrétní stavební záměr

Jak to probíhá?

 1. Vyplňte a podejte Žádost o prověření volné kapacity.
 2. Vaši žádost prověříme s ohledem na technické možnosti a kapacitu plynárenské sítě v dané lokalitě. 
  Pokud je připojení možné, vydáme a zašleme vám Protokol o zajištění kapacity, který na určitou dobu garantuje rezervovanou kapacitu. 
  Nelze-li požadovanou kapacitu v současné chvíli garantovat, obdržíte záporné stanovisko s důvodem zamítnutí.  

Jak dlouho to trvá?

Vydání Protokolu o zajištění kapacity trvá zpravidla do 30 dnů. 

Musím žádost vyřizovat sám?

Ne. Žádost za vás může vyřídit například zhotovitel stavby, projektant či jiná pověřená osoba vybavená plnou mocí.

Mám už konkrétní stavební záměr

Plynovodní přípojka existuje 

Jak to probíhá?

Pokud potřebujete připojit více odběrných míst (například bytové jednotky v bytovém domě, nebo lokalitu rodinných domů) a přípojky už fyzicky existují, je potřeba podat samostatnou žádost o připojení pro každé odběrné místo

Postupujte podle návodu pro připojení nového odběratele.

Plynovod ani přípojka v blízkosti neexistuje

Jak to probíhá?

 1. Vyplňte a podejte Žádost o rozšíření DS.
 2. Pro zpracování vaší žádosti je vždy nutné individuální posouzení naším technikem, který vás v závislosti na konkrétní situaci může požádat o doložení doplňujících podkladů.
  Bude-li vaše žádost z technických důvodů zamítnuta, zašleme vám písemné vyrozumění s odůvodněním.
 3. Zajistěte výstavbu plynárenského zařízení podle stanovených technických podmínek. 

Výstavba plynárenských zařízení

5. Pro připojení jednotlivých odběrných míst postupujte podle připojení nového odběrného místa.

 

Jak dlouho to trvá?

Vlastní uzavření smluv se společností GasNet trvá řádově několik týdnů. Samotnou výstavbu ovlivňuje mnoho faktorů a její délku proto nejde předem odhadnout. Zpravidla se jedná minimálně o několik měsíců.

Musím žádost vyřizovat sám?

Ne. Žádost za vás může vyřídit například zhotovitel stavby, projektant či jiná pověřená osoba vybavená plnou mocí.

Plynovod v blízkosti existuje, přípojka nikoli 

Jak to probíhá?

Chcete-li připojit více objektů, je třeba pro každý z nich podat samostatnou žádost. Pokračujte prosím podle návodu na připojení jednoho odběrného místa.

Pokud plánujete připojovat více odběrů v rámci jednoho objektu (typicky přípojka pro nový bytový dům), je postup následující:

 1. Vyplňte a podejte Žádost o prověření volné kapacity.
 2. Vaši žádost prověříme s ohledem na technické možnosti a kapacitu plynárenské sítě v dané lokalitě a zašleme vám Protokol o zajištění kapacity, který obsahuje místo napojení a technické podmínky připojení.
  Pokud bude žádost z technických důvodů zamítnuta, zašleme vám písemné vyrozumění s odůvodněním.
 3. Podle stanovených podmínek v Protokolu o zajištění kapacity si u našeho technického partnera nebo oprávněného projektanta necháte vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu přípojky.
 4. Tuto dokumentaci společně se Žádostí o vydání stanoviska k dokumentaci předložíte k posouzení příslušnému specialistovi naší společnosti.
 5. S naším souhlasným stanoviskem můžete žádat o stavební povolení na přípojku.
 6. Se stavebním povolením můžete stavět, potřebujete k tomu ale odborně způsobilou firmu. Vyberte si buď některého z našich technických partnerů, nebo kteroukoli jinou stavební firmu s příslušnou odbornou způsobilostí.
 7. Po dokončení stavby následuje technická přejímka a předání dokumentace naší společnosti (zpravidla zajištěna zhotovitelem přípojky).
 8. Uvedením přípojky do provozu vám jako vlastníkovi vzniká povinnost zajistit její bezpečný provoz. Musíte proto uzavřít Smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky. Buď přímo s námi, nebo jinou firmou s příslušným oprávněním.

Pro připojení jednotlivých odběrných míst postupujte podle připojení jednoho odběrného místa.

Jak dlouho to trvá

Samotné zavedení plynu trvá několik měsíců až 1 rok v závislosti na rychlosti vyřízení stavebního povolení a doby trvání výstavby plynárenského zařízení. Vydání Protokolu o zajištění kapacity trvá zpravidla do 30 dnů.

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Žádost za vás na základě plné moci může vyřídit například zhotovitel stavby, projektant či jiná pověřená osoba.