Víte, že:

  • V souladu se zákonem 458/2000 Sb. je třeba každý stavební záměr umístění staveb v ochranných a bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení a provádění zemních prací projednat s provozovatelem plynárenského zařízení a získat jeho písemný souhlas.
  • Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení.
  • Bezpečnostní pásma jsou dle zákona č. 458/2000 Sb., určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

Jak správně postupovat

Vše vyřídíte na portálu Distribuce plynu online

Získáte:

  • Vektorová data pro žadatele, kteří potřebují zobrazit plynárenské sítě v programech typu CAD.
  • Informaci o poloze a průběhu plynárenského zařízení ve formátu PDF. Stanovisko je zpracováváno automaticky.     
  • Stanovisko k neplynárenské stavbě: vyjadřuje souhlas se stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení (například výstavba inženýrských sítí, novostaveb rodinných domů včetně jejich demolicí, komunikací, dále i výsadbu stromů nebo úpravy terénu).
  • Žádost o vytyčení plynárenského zařízení: provádí se pouze na základě platného stanoviska společnosti GasNet. Vytyčení provádíme zdarma.   

Distribuční území GasNet

Distribuci plynu zajišťujeme v celém Česku kromě jižních Čech a Prahy

Ke stažení

Připravili jsme pro vás informační letáky, které slouží jako průvodce pro bezpečné projednání stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení.