Projednání stavební činnosti

Projednání stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu distribuční sítě GasNet

Pokud se chystáte stavět v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodů a přípojek společnosti GasNet, je nutné dodržet několik základních kroků.

Nezapomeňte, že:

  • v souladu se zákonem 458/2000 Sb. je třeba každý stavební záměr umístění staveb v ochranných a bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení a provádění zemních prací projednat s provozovatelem plynárenského zařízení a získat jeho písemný souhlas.
  • ochranná a bezpečnostní pásma slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení. K zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

Všechno můžete vyřídit elektronicky přes náš portál Distribuce plynu online. Získáte a vyřešíte:

  • Vektorová data pro žadatele, kteří potřebují zobrazit plynárenské sítě v programech typu CAD.
  • Informaci o poloze a průběhu plynárenského zařízení ve formátu PDF (stanovisko se zpracovává automaticky počítačem).
  • Stanovisko k neplynárenské stavbě: vyjadřuje souhlas se stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení (například výstavba inženýrských sítí, novostaveb rodinných domů včetně jejich demolicí, komunikací, dále i výsadbu stromů nebo úpravy terénu).
  • Žádost o vytyčení plynárenského zařízení: provádí se pouze na základě platného stanoviska společnosti GasNet. Vytyčení provádíme zdarma.     

Jak správně postupovat

Ke stažení

Připravili jsme pro vás informační leták, který slouží jako průvodce pro bezpečné projednání stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení.