Připojení teplárny

Podpora dekarbonizace centrálních zdrojů  pro vytápěním teplem patří mezi klíčové aktivity společnosti GasNet. Robustní plynárenská soustava nabízí dostatečnou kapacitu a dostupnost pro připojení téměř všech teplárenských provozů. Jsme připraveni vás provést procesem připojování a zřízení nového odběrného místa nebo v případě změny na stávajícím odběrným místě poskytnout nezbytnou součinnost. Pokud uvažujete nad změnou, a ještě nemáte upřesněn konkrétní záměr nebo chcete požádat o připojení k distribuční soustavě, nalezněte všechny potřebné informace včetně kontaktních údajů v této sekci.  

S čím vám GasNet pomůže?

  • Individuální posouzení a řešení na míru dle daného provozu a lokality
  • Doporučení optimální trasy připojení
  • Asistence při zpracování žádosti a potřebné dokumentace
  • Konzultace při přípravě Projektové dokumentace
  • Majetkoprávní problematika
  • Podpora a konzultace v průběhu stavebního řízení a získání potřebných povolení
  • Součinnost při realizaci včetně připojení k distribuční soustavě

 

Vyberte, v jaké fázi připojení se nacházíte

Mám již konkrétní záměr a chci Smlouvou o připojení

Pokud máte již konkrétní představu o budoucích nových spotřebičích a potřebné kapacitě, podrobnější informace pro nové připojení naleznete v sekci Připojení nového odběratele a pro úpravu stávajícího odběrného místa je postup popsán v sekci Technická změna na stávajícím odběrném místě.

V obou případech je prvním krokem vyplnění a podání Žádosti o připojení k distribuční soustavě, kterou můžete podat elektronicky, nebo písemně poštou na naši adresu.

Jak dlouho to trvá?

V závislosti na způsobu připojení (s úpravou, nebo bez úprav distribuční soustavy) může proces připojování trvat i několik let. V případě nově budovaných plynárenských zařízení je pak nutné vzít v potaz časovou náročnost související se stavebním řízením a řešením majetkoprávních vztahů. 

Nejméně časově náročná je situace, kdy je teplárna již připojena k distribuční soustavě vysokotlakou přípojkou a potřebuje pouze navýšit kapacitu bez nutnosti zásahu na naší distribuční soustavě. V těchto případech bude žádost o připojení vyřízena do 60 dní.  V situacích, kdy je pro připojení nutno vybudovat pouze novou VTL přípojku také bez nutnosti zásahu na naší distribuční soustavě, je doba realizace 1–3 roky. Pokud je však pro připojení nezbytné upravit i část VTL soustavy, je doba realizace závislá na rozsahu úprav a pohybuje se v rozmezí 1–5 let, případně i více.

Další informace týkající se přechodu tepláren na zemní plyn můžete získat na webu www.plynoveteplarny.cz