Jak se stát dodavatelem

Podmínky pro zařazení do portfolia dodavatelů

U vybraných komodit spolupracujeme pouze s prekvalifikovanými dodavateli, u kterých se obchodní a technická způsobilost prověřuje v rámci prekvalifikace. Po ukončení prekvalifikačního procesu získává zájemce označení prekvalifikovaný dodavatel pro danou kategorii zakázek.


Prekvalifikace pro výstavbu a projekty nových plynárenských zařízení a rekonstrukce plynárenských zařízení

V případě, že splňujete kvalifikační podmínky, můžete vyplnit registrační formulář. Naši pracovníci vám následně předají vstupní kódy do systému SLC (Supplier Lifecycle), kde je nutné pro ověření vaší kvalifikace vyplnit prekvalifikační dotazník a uložit požadované údaje s kopiemi vybraných dokladů.

Lhůta pro vyřízení žádosti o prekvalifikaci je zpravidla 6 měsíců ode dne předložení všech požadovaných dokumentů. Předložením žádosti o prekvalifikaci dodavatel souhlasí s tím, že zadavatel má právo žádat o vysvětlení nebo doplnění předložených dokladů a žádat o součinnost při kontrole, a to u dodavatele i u dalších osob (osoby vydávající, potvrzující referenční stavby), i v období zařazení dodavatele do portfolia prekvalifikovaných dodavatelů. Současně dodavatel souhlasí s ověřením kvality výrobního závodu.

Dodavatel, který pro zadavatele nedokončil zakázku příslušné kategorie v posledních 2 letech od data podání žádosti o zařazení, splňující požadovaná kvalifikační kritéria, bude poptáván na první tzv. zkušební zakázku pro příslušnou kategorii. V případě vyhovující kvality bude dodavateli přidělen status prekvalifikovaný dodavatel.

Dodavatel, který nedosáhl požadované kvality, nespolupracoval při prověřování uvedených skutečností, nepředložil požadované dokumenty nebo v nich uvedl nepravdivé nebo neúplné informace je vyřazen z procesu prekvalifikace. Požádat znovu o zařazení do prekvalifikace bude možné nejdříve po půl roce od vyřazení.

Registrační formuláře

Geodetické práce - pilotní projekt portfolia geodetů pro lokality 3 a 16

Portfolio kvalifikovaných geodetů je aktuálně naplněno, v případě vašeho zájmu o zařazení do pořadníku kontaktujte nákupčího.