Technická změna na stávajícím odběrném místě

Co je to technická změna? 

 • Změna skladby spotřebičů
 • Snížení nebo zvýšení předpokládané hodinové spotřeby
 • Technické změny na odběrném místě (například změna umístění hlavního uzávěru plynu nebo měřidel)

Domácnost a maloodběratel

Pro vyřízení žádosti o změnu na stávajícím odběrném místě je potřeba podat Žádost o připojení, vyplněnou v požadovaném rozsahu, včetně údajů, týkajících se předmětné změny.

V případě, že zároveň s technickou změnou řešíte i jinou změnu (například změna zákazníka, opětovné připojení odpojeného plynoměru) můžete vše řešit v jedné žádosti.

 1. Vyplňte a elektronicky podejte Žádost o připojení k distribuční soustavě.
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění osobních údajů.
  Pokud bude žádost z technických důvodů zamítnuta, zašleme vám ve stejné lhůtě písemné vyrozumění s odůvodněním. Těchto případů není mnoho, přesto jednoznačně doporučujeme před vynaložením jakýchkoliv nákladů počkat na výsledek vyhodnocení vaší žádosti.
 3. Obdržíte od nás e-mail s odkazem na Smlouvu o připojení. Tato Smlouva může stanovit specifické podmínky, které je nutné splnit pro realizaci vámi požadované změny (např. výměna plynoměru, úprava měřicí trati, doložení projektové dokumentace).
 4. Potvrdíte Smlouvu o připojení. Link, na kterém jej elektronicky potvrdíte, naleznete v zaslaném e-mailu. Na potvrzení této Smlouvy máte 60 dní od jejího obdržení.
 5. Po uzavření Smlouvy o připojení realizujete předepsané úpravy.

Jak dlouho to trvá?

Posouzení žádosti o připojení trvá maximálně 30 dnů.

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Může to za vás na základě plné moci udělat jiná osoba nebo subjekt.

Střední nebo velký odběratel

Pro vyřízení žádosti o změnu na stávajícím odběrném místě je potřeba podat Žádost o připojení, vyplněnou v požadovaném rozsahu, včetně údajů, týkajících se předmětné změny.

 1. Vyplňte a elektronicky podejte Žádost o připojení k distribuční soustavě
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení, které řešíme vždy individuálně. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
  Pokud bude žádost z technických důvodů zamítnuta, zašleme vám písemné vyrozumění s odůvodněním. Těchto případů není mnoho, přesto jednoznačně doporučujeme před vynaložením jakýchkoliv nákladů počkat na výsledek vyhodnocení vaší žádosti. 
 3. Obdržíte od nás návrh Smlouvy o připojení. Tato Smlouva může stanovit specifické podmínky, které je nutné splnit pro realizaci vámi požadované změny (např. výměna plynoměru, úprava měřicí trati, doložení projektové dokumentace).
 4. Podepíšete Smlouvu o připojení a zašlete zpět naší společnosti nejpozději do 60 dní od jejího obdržení. Po podpisu z naší strany vám bude zaslána uzavřená Smlouva o připojení.
 5. Po uzavření Smlouvy o připojení realizujete předepsané úpravy.

Jak dlouho to trvá?

Návrh smlouvy o připojení vám zašleme nejpozději do 60 dnů. Ve smlouvě stanovíme podmínky pro připojení odběrného místa. 

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Může to za vás na základě plné moci udělat jiná osoba/subjekt.

Korespondenční adresa

GasNet Služby, s.r.o
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno-Slatina