Měření a technické služby

 • montáže a demontáže plynoměrů u zákazníků všech kategorií a na RS
 • výměny plynoměrů na ověření u zákazníků všech kategorií a na RS
 • údržbu měřidel spotřeby zemního plynu a jejich kontrolu
 • přípravu plynoměrů na statistické zkoušky
 • odečty spotřeb zemního plynu u zákazníků všech kategorií
 • řešení anomálií odběrů zemního plynu
 • řešení reklamací odečtů a správnosti měřidel
 • řešení neoprávněných odběrů
 • odpojování neplatičů
 • montáže a demontáže přepočítávačů odběru plynu u zákazníků VO a SO a na RS
 • výměny přepočítávačů odběru plynu na ověření u zákazníků VO a SO a na RS
 • údržbu elektronických záznamníků dat
 • údržbu telemetrických systémů na RS
 • zkrácené metrologické zkoušky přepočítávačů odběru plynu
 • periodické revize elektro
 • dálkové přenosy dat od zákazníků VO a SO
 • provoz serveru AVE pro dálkové přenosy dat
 • činnosti spojené s typovými diagramy dodávek
 • přejímky nakoupeného množství zemního plynu
 • vyhodnocování teploty zemního plynu
 • zpracování údajů o vlastní spotřebě zemního plynu na RS
 • provoz chemické laboratoře
 • podporu uživatelů modulu SAP IS - U
 • controlling měření a technických služeb