Náš závazek ESG

Jsme společensky odpovědná firma se silným důrazem na udržitelnost, životní prostředí a etické řízení.

Prosazujeme digitalizaci a využívání moderních technologií, protože věříme, že to je cesta k udržitelnému rozvoji podnikání.

Záleží nám na budoucnosti, kterou utváříme společně s našimi zaměstnanci a partnery.

Zavázali jsme se pomáhat komunitám a podporovat diverzitu.

Náš závazek ESG

Strategie skupiny GasNet v oblasti ESG stojí na čtyřech pilířích, které jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN. 

Zosobňujeme standard bezpečnosti a ochrany zdraví

V bezpečnosti neděláme kompromisy a jdeme nad rámec zákonných povinností. Chceme být zosobněním standardu bezpečnosti. Zdraví nás i celé společnosti je vždy na prvním místě. GasNet rovná se bezpečnost.

Přečtěte si víc o tom, čeho jsme dosáhli a jaké máme cíle do budoucna.

Věříme v environmentální udržitelnost a budoucnost plynu

Evropa jde cestou dekarbonizace a udržitelného hospodářství. Strategie skupiny GasNet má jasný cíl: chceme být pilířem moderní a zelené energetiky. Věříme v environmentální udržitelnost a budoucnost plynu, protože plynárenství má svoji zelenou a bezemisní budoucnost. My se na ni připravujeme už dnes.

Přečtěte si víc o našich závazcích a klíčových programech Green GasNet a Future of Gas.

Staráme se o naše zaměstnance i společnost kolem nás

Věříme v rozmanitost. Podporujeme spravedlivé a inkluzivní pracovní prostředí. Naši lidé a komunity kolem nás stojí ve středu našeho podnikání.

Přečtěte si víc o tom, jak podporujeme komunity, a o našem přístupu k diverzitě.

Podnikáme odpovědně a ohleduplně

Kodex chování, propracovaný model řízení organizace a silný management rizik i bezpečnosti ukazují, že si uvědomujeme, jaký dopad na naše okolí má naše práce.  Hlásíme se k iniciativě OSN Global Compact.

Přečtěte si víc o našich etických standardech a modelu řízení.

ESG rating

V roce 2021 jsme získali první ESG rating od globální ratingové agentury Sustainalytics, která GasNet zařadila mezi společnosti s nízkým rizikem a kvalitním řízením ESG. V porovnání s dalšími podniky v sektoru plynárenství byl GasNet vyhodnocen jako třetí nejlepší společnost

Chceme se stát lídrem v oblasti ESG mezi plynárenskými distribučními společnostmi.

ESG rating GasNet