Přeshraniční plynovody

Přeshraniční plynovod Hevlín – Laa an der Thaya

Výstup (exit)
Technická kapacita: 319 tis. m3/den*
Celková rezervovaná pevná kapacita: 0 tis. m3/den
Celková rezervovaná přerušitelná kapacita: 0 tis. m3/den
Celková volná distribuční kapacita: 0 tis. m3/den
Dostupnost měsíční distribuční kapacity: Volná 319 tis. m3/den
Dostupnost roční distribuční kapacity: Volná 319 tis. m3/den
Alokační režim: Pro rata

 

Vstup (entry)
Technická kapacita: 0 tis. m3/den
Celková rezervovaná pevná kapacita: 0 tis. m3/den
Celková rezervovaná přerušitelná kapacita: 0 tis. m3/den
Celková volná distribuční kapacita: 0 tis. m3/den
Dostupnost měsíční distribuční kapacity: nedostupná
Dostupnost roční distribuční kapacity: nedostupná

Přeshraniční plynovod Úvalno

Výstup (exit)
Technická kapacita: 4 560 m3/den*
Celková rezervovaná pevná kapacita: 1 990 m3/den
Celková rezervovaná přerušitelná kapacita: 0 tis. m3/den
Celková volná distribuční kapacita: 0 tis. m3/den
Dostupnost měsíční distribuční kapacity: volná 2 570 m3/den
Dostupnost roční distribuční kapacity: od 1.1. 2019 na dobu neurčitou volná 2 570 m3/den
Alokační režim: Pro rata

 

Vstup (entry)
Technická kapacita: 0 tis. m3/den
Celková rezervovaná pevná kapacita: 0 tis. m3/den
Celková rezervovaná přerušitelná kapacita: 0 tis. m3/den
Celková volná distribuční kapacita: 0 tis. m3/den
Dostupnost měsíční distribuční kapacity: nedostupná
Dostupnost roční distribuční kapacity: nedostupná

*technická kapacita je omezena konkrétními technickými podmínkami předávacího místa, a to zejména odběry v uzavřené oblasti