Naše hodnoty

Bezpečnost

bezpečnost

Bezpečnost je náš životní styl. Je to způsob, jakým myslíme, jak se k sobě a okolí chováme, jak pracujeme. Předvídáme rizika. Dodržujeme pravidla. Neděláme kompromisy. Chceme se stát zosobněním standardu bezpečnosti.
  • Jednáme v souladu s pravidly a postupy. Bez výjimky.
  • Předcházíme rizikům, rozpoznáváme je a řešíme jejich nápravu.
  • Vytváříme, podporujeme a udržujeme bezpečné prostředí (fyzické i psychické).

Spolehlivost

Spolehlivost

Spolehlivost je důvěra. Naše slovo platí. To je základ vzájemné spolupráce a našeho fungování. Je to důkaz naší profesionality. Podstata závazku, který máme vůči milionům lidí, kteří na nás spoléhají – 24 hodin denně, 365 dní v roce.
  • Odvádíme profesionální práci a soustavně se rozvíjíme v oboru.
  • Ctíme dohody a dotahujeme úkoly. Nebojíme se říct si o pomoc.
  • Přijímáme zodpovědnost za svou práci.

Respekt

Respekt
Respekt vyjadřuje naši úctu k sobě navzájem, k zákazníkům, akcionářům, partnerům a okolí. Úctu k lidem, k diverzitě, k životnímu prostředí, úctu ke společné budoucnosti. Respektujeme bezpečnost. Respektujeme pravidla. Respektujeme energii, kterou distribuujeme. Bez respektu není tým. My na týmovosti stavíme.
  • Ochotně a konstruktivně se zapojujeme do spolupráce s ostatními.
  • Respektujeme odlišné názory a postoje. Zajímáme se o lidi kolem sebe.
  • Chováme se šetrně vůči životnímu prostředí i naší společnosti.

Naše strategie

Záleží nám na zdraví a na společné budoucnosti. To je naše pevné přesvědčení, ze kterého vyrůstá pět základních pilířů naší strategie, která má jasný cíl.

Chceme být pilířem moderní a zelené energetiky.

Naše strategie


Chceme stabilní budoucnost

Energetika je sektor, který potřebuje dlouhodobou stabilitu. Potřebuje ji naše společnost, potřebují ji pro svá rozhodování naši zákazníci. Je nezbytná pro naše zaměstnance, akcionáře, partnery a dodavatele. Budeme proto vždy prosazovat takové nastavení pravidel hry, která budou základem stabilní budoucnosti.

Naše strategie


Věříme v budoucnost plynu

Naše budoucnost je spojena s budoucností plynu. Plyn bude součástí moderní energetiky. Ať už ve formě zemního plynu nebo v obnovitelných podobách jako například biometan, syntetický metan nebo vodík. Naší snahou je proto posílit pozici plynů na energetickém trhu. Připravujeme se na distribuci takzvaných zelených plynů. Učíme se novým dovednostem, zapojujeme moderní technologie a inovace.

Naše strategie


Digitalizujeme, zjednodušujeme, jsme efektivní

Náš svět se dynamicky mění. Mění se styl práce. Přichází nové technologie, nové materiály. Budoucnost přináší řadu výzev. Těm chceme čelit. Proto již dnes měníme to, jak budeme dělat věci zítra. Neustále hledáme cesty, jak být efektivní a lépe využívat vlastní síly, jak je více koncentrovat. Zapojíme digitalizaci. Digitalizace pro nás znamená chuť měnit a zlepšovat. Informační technologie nám pomůžou automatizovat a zjednodušit rutinní činnosti. Získáme tím více času a prostoru na to, co je opravdu důležité – zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek plynu.

Naše strategie


Odpovědně hospodaříme 

Odpovědně hospodaříme s penězi i se zdroji. Pečlivé a strategické plánování našich investic, výdajů a příjmů je pevnou součástí naší strategie. 

Naše strategie


Klíč k našemu úspěchu jsou lidé 

To, čemu věříme, můžeme naplnit jen my. Společně vytvoříme firemní kulturu, která lidi motivuje, oceňuje a baví. Chceme být atraktivním a stabilním zaměstnavatelem pro stávající i budoucí zaměstnance. To je klíč k našemu úspěchu.

Naše strategie