EIC kódy

Pravidla tvorby EIC kódu

Pravidla jednotné identifikace EIC kódů jsou stanovena v souladu s § 5 vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem. Metodiku tvorby EIC kódu stanovuje společnost OTE, a.s. v pravidlech jednotné identifikace EIC kódů v plynárenství. Na základě těchto pravidel byla pro potřeby označování předávacích a odběrných míst v plynárenství vyčleněná jedna alfanumerická řada v rámci kombinací dostupných pro ČR.

GasNet, s.r.o. má pevně přidělený prefix u EIC kódu 27ZG. DDD identifikuje regionální distribuční soustavu (RDS), případně poslední dvě čísla identifikují konkrétní LDS. 

Lokální provozovatelé distribučních soustav připojených na regionální distribuční soustavu GasNet s.r.o, budou označování stejnou řadou jako jejich příslušný regionální provozovatel, tj. lokální distributor provozující činnost v rámci GasNet s.r.o v síti 500 bude mít označení 5XX. 

Pravidla pro generování EIC kódů

Pravidla jednotné identifikace EIC kódů jsou stanovena v souladu s § 5 vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem. Metodiku tvorby EIC kódu stanovuje společnost OTE, a.s. v pravidlech jednotné identifikace EIC kódů v plynárenství. Na základě těchto pravidel byla pro potřeby označování předávacích a odběrných míst v plynárenství vyčleněná jedna alfanumerická řada v rámci kombinací dostupných pro ČR.

GasNet, s.r.o. má pevně přidělený prefix u EIC kódu 27ZG. DDD identifikuje regionální distribuční soustavu (RDS), případně poslední dvě čísla identifikují konkrétní LDS. 
Lokální provozovatelé distribučních soustav připojených na regionální distribuční soustavu GasNet s.r.o, budou označování stejnou řadou jako jejich příslušný regionální provozovatel, tj. lokální distributor provozující činnost v rámci GasNet s.r.o v síti 500 bude mít označení 5XX.