Poskytnutí údajů o spotřebě

Formulář pro získání dat v souladu s Energetickým zákonem (458/2000 Sb.) par. 11, odst. 1, písm. o). Je určen pro odběrná místa s typem odběru domácnost.

Jak data získat?

 1. Stáhněte si formulář Žádost o poskytnutí údajů o spotřebě energie a žádost vyplňte.
  Součástí řádně vyplněné žádosti je plná moc udělená poskytovateli energetických služeb zákazníkem a příloha potvrzující, že zmocněnec je poskytovatelem energetických služeb formou kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku atp.
 2. Žadatel (Poskytovatel energetických služeb) pošle žádost na adresu:
  GasNet, s.r.o.
  Tuřanka 1554/115b
  627 00 Brno
 3. Ihned po zpracování vám pošleme požadovaný přehled spotřeb zemního plynu na uvedenou korespondenční adresu zmocněnce žadatele (přehled spotřeb odešleme nejpozději do 30 pracovních dnů).

Poučení: Výše uvedený formulář slouží k poskytnutí údajů podle par. 11, odst. 1, písm. o) Energetického zákona (458/2000 Sb.). Je určen pro zákazníka v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je, ve smyslu § 419, zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Z pohledu této žádosti se jedná o odběrná místa s typem odběru domácnost.