Poskytnutí údajů o spotřebě

Formulář pro získání dat, v souladu s Energetickým zákonem (458/2000 Sb.) par. 11, odst. 1, písm. o), k zpřístupnění údajů o spotřebě energie určenému poskytovateli energetických služeb, se kterým má zákazník uzavřenou smlouvu o energetických službách podle zákona č. 406/2000 Sb.

Jak data získat?

 1. Stáhněte si formulář Žádost o poskytnutí údajů o spotřebě energie a žádost vyplňte.
  Nedílnou součástí řádně vyplněné žádosti je prohlášení zákazníka, že má s poskytovatelem energetických služeb uzavřenou smlouvu o energetických službách podle zákona č.406/2000 Sb.
 2. Žadatel (Poskytovatel energetických služeb) pošle žádost na adresu:
  GasNet, s.r.o.
  Tuřanka 1554/115b
  627 00 Brno
 3. Ihned po zpracování vám pošleme požadovaný přehled spotřeb zemního plynu na uvedenou adresu poskytovatele energetických služeb (přehled spotřeb odešleme nejpozději do 30 pracovních dnů).

Poučení: Výše uvedený formulář slouží k poskytnutí údajů podle par. 11, odst. 1, písm. o) Energetického zákona (458/2000 Sb.). Je určen pro zákazníka v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je, ve smyslu § 419, zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Z pohledu této žádosti se jedná o odběrná místa s typem odběru domácnost.